UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Akershus: WIND GUST
Akershus: WIND GUST
Buskerud: PRECIPITATION
Buskerud: PRECIPITATION
Buskerud: WIND GUST
Buskerud: WIND GUST
Finnmark: PRECIPITATION
Hedmark: PRECIPITATION
Hedmark: PRECIPITATION
Hedmark: WIND GUST
Hedmark: WIND GUST
Hedmark: WIND SPEED
Hordaland: PRECIPITATION
Hordaland: WIND GUST
Nordland: WIND GUST
Nordland: WIND GUST
Nordland: WIND SPEED
Nordland: WIND SPEED
Oppland: PRECIPITATION
Oppland: PRECIPITATION
Oppland: WIND GUST
Oppland: WIND GUST
Østfold: WIND GUST
Østfold: WIND GUST
Sogn og Fjordane: PRECIPITATION
Sogn og Fjordane: PRECIPITATION
Sogn og Fjordane: WIND GUST
Sør-Trøndelag: WIND GUST
Sør-Trøndelag: WIND GUST
Telemark: PRECIPITATION
Telemark: PRECIPITATION
Telemark: WIND GUST
Telemark: WIND GUST
Troms: WIND GUST
Troms: WIND GUST
Troms: WIND SPEED
Troms: WIND SPEED
Vest-Agder: WIND GUST
Vestfold: WIND GUST
Vestfold: WIND GUST

Akershus: PRECIPITATION
Akershus: PRECIPITATION
Akershus: WIND SPEED
Akershus: WIND SPEED
Buskerud: WIND SPEED
Buskerud: WIND SPEED
Finnmark: PRECIPITATION
Finnmark: PRECIPITATION
Finnmark: WIND GUST
Finnmark: WIND GUST
Hedmark: WIND SPEED
Hordaland: PRECIPITATION
Hordaland: WIND GUST
Møre og Romsdal: WIND GUST
Møre og Romsdal: WIND GUST
Nord-Trøndelag: WIND GUST
Nord-Trøndelag: WIND GUST
Oppland: WIND SPEED
Oppland: WIND SPEED
Østfold: PRECIPITATION
Østfold: PRECIPITATION
Østfold: WIND SPEED
Rogaland: PRECIPITATION
Rogaland: PRECIPITATION
Rogaland: WIND GUST
Rogaland: WIND GUST
Sogn og Fjordane: WIND GUST
Sør-Trøndelag: WIND SPEED
Troms: PRECIPITATION
Vest-Agder: PRECIPITATION
Vest-Agder: PRECIPITATION
Vest-Agder: WIND GUST


Akershus: 2 moderate, 4 light
Buskerud: 4 moderate, 2 light
Finnmark: 1 moderate, 4 light
Hedemark: 5 moderate, 1 light
Hordaland: 2 moderate, 2 light
Møre og Romsdal: 2 light
Nordland: 4 moderate
Nord-Trøndelag: 2 light
Oppland: 4 moderate, 2 light
Østfold: 2 moderate, 3 light
Rogaland: 4 light
Sogn og Fjordane: 3 moderate, 1 light
Sør-Trøndelag: 2 moderate, 1 light
Telemark: 4 moderate
Troms: 4 moderate, 1 light
Vest-Agder: 1 moderate, 3 light
Vestfold: 2 moderate