UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Nordland: WIND SPEED
Nordland: WIND SPEED
Troms: PRECIPITATION
Troms: PRECIPITATION
Troms: WIND SPEED
Troms: WIND SPEED

Buskerud: WIND SPEED
Hordaland: PRECIPITATION
Hordaland: PRECIPITATION
Møre og Romsdal: PRECIPITATION
Møre og Romsdal: PRECIPITATION
Møre og Romsdal: WIND SPEED
Nordland: PRECIPITATION
Nordland: PRECIPITATION
Nordland: WIND GUST
Nordland: WIND GUST
Nord-Trøndelag: PRECIPITATION
Nord-Trøndelag: PRECIPITATION
Nord-Trøndelag: WIND SPEED
Oppland: PRECIPITATION
Oppland: PRECIPITATION
Østfold: WIND SPEED
Rogaland: PRECIPITATION
Sogn og Fjordane: PRECIPITATION
Sogn og Fjordane: PRECIPITATION
Sør-Trøndelag: PRECIPITATION
Sør-Trøndelag: PRECIPITATION
Sør-Trøndelag: WIND SPEED
Troms: PRECIPITATION
Troms: PRECIPITATION
Troms: WIND GUST
Troms: WIND GUST
Troms: WIND SPEED
Vest-Agder: WIND GUST
Vest-Agder: WIND SPEED

Akershus: WIND SPEED
Buskerud: WIND GUST
Buskerud: WIND GUST
Buskerud: WIND SPEED
Buskerud: WIND SPEED
Finnmark: WIND GUST
Finnmark: WIND GUST
Finnmark: WIND SPEED
Finnmark: WIND SPEED
Hordaland: PRECIPITATION
Hordaland: WIND GUST
Hordaland: WIND GUST
Hordaland: WIND SPEED
Møre og Romsdal: PRECIPITATION
Møre og Romsdal: WIND GUST
Møre og Romsdal: WIND GUST
Møre og Romsdal: WIND SPEED
Møre og Romsdal: WIND SPEED
Nordland: PRECIPITATION
Nordland: PRECIPITATION
Nordland: WIND GUST
Nordland: WIND SPEED
Nordland: WIND SPEED
Nord-Trøndelag: PRECIPITATION
Nord-Trøndelag: PRECIPITATION
Nord-Trøndelag: WIND GUST
Nord-Trøndelag: WIND GUST
Nord-Trøndelag: WIND SPEED
Oppland: PRECIPITATION
Oppland: PRECIPITATION
Oppland: WIND GUST
Oppland: WIND GUST
Oppland: WIND SPEED
Østfold: WIND GUST
Østfold: WIND SPEED
Rogaland: PRECIPITATION
Rogaland: WIND GUST
Rogaland: WIND GUST
Rogaland: WIND SPEED
Rogaland: WIND SPEED
Sogn og Fjordane: PRECIPITATION
Sogn og Fjordane: PRECIPITATION
Sogn og Fjordane: WIND GUST
Sogn og Fjordane: WIND GUST
Sør-Trøndelag: PRECIPITATION
Sør-Trøndelag: PRECIPITATION
Sør-Trøndelag: WIND GUST
Sør-Trøndelag: WIND GUST
Sør-Trøndelag: WIND SPEED
Sør-Trøndelag: WIND SPEED
Telemark: WIND GUST
Telemark: WIND GUST
Telemark: WIND SPEED
Telemark: WIND SPEED
Troms: PRECIPITATION
Troms: WIND GUST
Troms: WIND GUST
Troms: WIND SPEED
Troms: WIND SPEED
Vest-Agder: PRECIPITATION
Vest-Agder: WIND GUST
Vest-Agder: WIND GUST
Vest-Agder: WIND SPEED
Vest-Agder: WIND SPEED
Vestfold: WIND SPEED


Akershus: 1 light
Buskerud: 1 moderate, 4 light
Finnmark: 4 light
Hedemark
Hordaland: 2 moderate, 4 light
Møre og Romsdal: 3 moderate, 5 light
Nordland: 2 severe, 4 moderate, 5 light
Nord-Trøndelag: 3 moderate, 5 light
Oppland: 2 moderate, 5 light
Østfold: 1 moderate, 2 light
Rogaland: 1 moderate, 5 light
Sogn og Fjordane: 2 moderate, 4 light
Sør-Trøndelag: 3 moderate, 6 light
Telemark: 4 light
Troms: 4 severe, 5 moderate, 5 light
Vest-Agder: 2 moderate, 5 light
Vestfold: 1 light