UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION

Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms
Doggerbanken
Farøybankene
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker
Fladen
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene
Hjelmsøybanken: 2 light
Indre Skagerrak: 2 moderate, 2 light
Kildinbanken
Morris Jesup
Nordbanken
Nordkappbanken
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w
Omr&aringdet nord og nordaust for Island
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel
Rockall
Røstbanken
Shetlandsbankene: 1 light
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen
Storegga
Tranabanken
Tromsøflaket: 2 light
Tyskerbukta
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene
Viking
w-Farøyene se-Island: 2 light
Ytre Vestfjorden