UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST

Vestralsbankene: PRECIPITATION
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND SPEED
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Røstbanken: WIND GUST
Røstbanken: WIND GUST
Røstbanken: WIND SPEED
Tranabanken: WIND GUST
Tranabanken: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED

Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: PRECIPITATION
Bankene nord for Nordaustlandet: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Frøyabanken: WIND SPEED
Haltenbanken: WIND GUST
Haltenbanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: PRECIPITATION
Hjelmsøybanken: PRECIPITATION
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: WIND GUST
Morris Jesup: WIND GUST
Morris Jesup: WIND SPEED
Morris Jesup: WIND SPEED
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Røstbanken: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND GUST
Skjoldryggen: WIND SPEED
Sklinnabanken: WIND GUST
Sklinnabanken: WIND SPEED
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND SPEED
Tranabanken: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet: 6 moderate, 2 light
Bankene nord for Nordaustlandet: 2 light
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms: 4 severe, 5 moderate, 5 light
Doggerbanken
Farøybankene
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker
Fladen
Frøyabanken: 1 light
Haltenbanken: 2 light
Hebridene
Hjelmsøybanken: 2 severe, 4 moderate, 6 light
Indre Skagerrak
Kildinbanken: 4 moderate, 3 light
Morris Jesup: 3 light
Nordbanken: 6 moderate, 2 light
Nordkappbanken: 4 moderate, 5 light
Nordlige Belgica bank: 4 severe, 6 moderate, 3 light
Norskehavet 63-70n 0-10w: 3 severe, 1 moderate, 1 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 2 severe, 1 moderate, 1 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel
Rockall
Røstbanken: 3 moderate, 1 light
Shetlandsbankene
Skjoldryggen: 2 light
Sklinnabanken: 2 light
Sørlige Nansenbasseng
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 1 light
Storegga
Tranabanken: 2 moderate, 1 light
Tromsøflaket: 4 severe, 4 moderate, 5 light
Tyskerbukta
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene: 4 severe, 5 moderate, 2 light
Viking
w-Farøyene se-Island: 2 light
Ytre Vestfjorden: 4 moderate