UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST

Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND GUST
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Doggerbanken: PRECIPITATION
Doggerbanken: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED

Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: PRECIPITATION
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND GUST
Doggerbanken: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND SPEED
Farøybankene: PRECIPITATION
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fisker: PRECIPITATION
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: WIND SPEED
Hebridene: WIND GUST
Hebridene: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: WIND GUST
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Rockall: WIND GUST
Rockall: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Storegga: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Tyskerbukta: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND SPEED
Utsira-nord: PRECIPITATION
Viking: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene-se-island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet: 2 light
Bankene nord for Nordaustlandet: 3 moderate, 4 light
bankene nord for Spitsbergen: 2 moderate, 1 light
bankene utenfor Troms: 3 moderate, 2 light
Doggerbanken: 2 moderate, 3 light
Farøybankene: 1 light
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: 1 severe, 2 moderate, 4 light
Fiskefeltene vest for Irland: 3 moderate, 1 light
Fisker: 1 light
Fladen: 2 light
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene: 2 light
Hjelmsøybanken: 1 moderate, 3 light
Indre Skagerrak
Kildinbanken: 2 light
Morris Jesup
Nordbanken: 3 light
Nordkappbanken: 1 moderate
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w: 2 moderate, 1 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 4 moderate, 4 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 1 moderate, 3 light
Rockall: 2 light
Røstbanken
Shetlandsbankene
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng: 2 moderate, 3 light
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 1 moderate
Storegga: 1 light
Tranabanken
Tromsøflaket: 4 moderate, 4 light
Tyskerbukta: 1 moderate, 4 light
Utsira-nord: 1 light
Utsira-s&oslashr: 2 light
Vest-Tampen
Vestralsbankene: 4 light
Viking: 1 light
w-Farøyene se-Island: 1 moderate, 5 light
Ytre Vestfjorden