UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Vestralsbankene: WIND SPEED
Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Røstbanken: WIND SPEED
Røstbanken: WIND SPEED

Farøybankene: WIND SPEED
Farøybankene: WIND SPEED
Vestralsbankene: PRECIPITATION
Vestralsbankene: PRECIPITATION
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fisker: WIND GUST
Fisker: WIND GUST
Fisker: WIND SPEED
Fisker: WIND SPEED
Fladen: WIND SPEED
Fladen: WIND SPEED
Frøyabanken: WIND SPEED
Haltenbanken: WIND SPEED
Hebridene: WIND SPEED
Hebridene: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Indre Skagerrak: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND SPEED
Orkenøyene: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Røstbanken: WIND GUST
Røstbanken: WIND GUST
Shetlandsbankene: WIND GUST
Shetlandsbankene: WIND GUST
Shetlandsbankene: WIND SPEED
Shetlandsbankene: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND GUST
Skjoldryggen: WIND GUST
Skjoldryggen: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND SPEED
Sklinnabanken: WIND GUST
Sklinnabanken: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Storegga: WIND GUST
Storegga: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND SPEED
Tranabanken: WIND GUST
Tranabanken: WIND GUST
Tranabanken: WIND SPEED
Tranabanken: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND SPEED
Tyskerbukta: WIND SPEED
Utsira-sør: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene-se-island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED

Farøybankene: WIND SPEED
Utsira-sør: WIND GUST
Utsira-sør: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Aust-Tampen: WIND GUST
Aust-Tampen: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND GUST
Doggerbanken: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND SPEED
Farøybankene: WIND GUST
Farøybankene: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fisker: WIND GUST
Fisker: WIND GUST
Fladen: WIND GUST
Fladen: WIND GUST
Fladen: WIND SPEED
Fladen: WIND SPEED
Frøyabanken: PRECIPITATION
Frøyabanken: PRECIPITATION
Frøyabanken: WIND GUST
Frøyabanken: WIND GUST
Frøyabanken: WIND SPEED
Frøyabanken: WIND SPEED
Haltenbanken: WIND GUST
Haltenbanken: WIND GUST
Haltenbanken: WIND SPEED
Hebridene: WIND GUST
Hebridene: WIND GUST
Hebridene: WIND SPEED
Hebridene: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Indre Skagerrak: WIND GUST
Indre Skagerrak: WIND GUST
Indre Skagerrak: WIND SPEED
Morris Jesup: PRECIPITATION
Morris Jesup: WIND GUST
Morris Jesup: WIND SPEED
Morris Jesup: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Orkenøyene: PRECIPITATION
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND SPEED
Orkenøyene: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Rockall: WIND SPEED
Rockall: WIND SPEED
Røstbanken: WIND SPEED
Røstbanken: WIND SPEED
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: WIND GUST
Shetlandsbankene: WIND GUST
Skjoldryggen: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND SPEED
Sklinnabanken: WIND GUST
Sklinnabanken: WIND GUST
Sklinnabanken: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Storegga: PRECIPITATION
Storegga: PRECIPITATION
Storegga: WIND SPEED
Storegga: WIND SPEED
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND SPEED
Storegga-Haltenbanken_til_0-meridianen: WIND SPEED
Tranabanken: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
Utsira-nord: PRECIPITATION
Utsira-nord: PRECIPITATION
Utsira-nord: WIND GUST
Utsira-nord: WIND GUST
Utsira-nord: WIND SPEED
Utsira-sør: WIND SPEED
Utsira-sør: WIND SPEED
Vest-Tampen: WIND SPEED
Viking: PRECIPITATION
Viking: WIND GUST
Viking: WIND SPEED
Viking: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED


Aust-Tampen: 2 light
Bankene i Wandelhavet: 1 severe, 6 moderate, 4 light
Bankene nord for Nordaustlandet: 2 moderate, 3 light
bankene nord for Spitsbergen: 1 light
bankene utenfor Troms: 4 severe, 5 moderate, 5 light
Doggerbanken: 3 light
Farøybankene: 2 moderate, 3 light
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: 1 moderate, 2 light
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker: 4 moderate, 2 light
Fladen: 2 moderate, 4 light
Frøyabanken: 1 moderate, 6 light
Haltenbanken: 1 moderate, 3 light
Hebridene: 2 moderate, 4 light
Hjelmsøybanken: 2 moderate, 3 light
Indre Skagerrak: 1 moderate, 3 light
Kildinbanken
Morris Jesup: 4 light
Nordbanken
Nordkappbanken
Nordlige Belgica bank: 5 severe, 6 moderate, 3 light
Norskehavet 63-70n 0-10w: 4 moderate, 2 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 4 moderate, 3 light
Orkenøyene: 4 moderate, 5 light
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 3 moderate, 5 light
Rockall: 2 light
Røstbanken: 2 severe, 2 moderate, 2 light
Shetlandsbankene: 4 moderate, 3 light
Skjoldryggen: 4 moderate, 2 light
Sklinnabanken: 2 moderate, 3 light
Sørlige Nansenbasseng: 1 moderate, 3 light
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 3 moderate, 4 light
Storegga: 2 moderate, 4 light
Tranabanken: 4 moderate, 1 light
Tromsøflaket: 6 moderate, 5 light
Tyskerbukta: 4 moderate
Utsira-nord: 5 light
Utsira-s&oslashr: 1 moderate, 4 light
Vest-Tampen: 1 light
Vestralsbankene: 2 severe, 5 moderate, 1 light
Viking: 4 light
w-Farøyene se-Island: 4 moderate, 3 light
Ytre Vestfjorden: 5 moderate, 4 light