UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Farøybankene: WIND SPEED
Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: PRECIPITATION
Doggerbanken: WIND GUST
Doggerbanken: WIND SPEED
Fisker: PRECIPITATION
Fisker: PRECIPITATION
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: WIND GUST
Fladen: WIND SPEED
Hebridene: WIND GUST
Hebridene: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Orkenøyene: PRECIPITATION
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: WIND GUST
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Utsira-nord: PRECIPITATION
Viking: PRECIPITATION
Viking: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED

Farøybankene: WIND SPEED
Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: WIND GUST
Aust-Tampen: PRECIPITATION
Aust-Tampen: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Doggerbanken: PRECIPITATION
Doggerbanken: WIND GUST
Doggerbanken: WIND GUST
Doggerbanken: WIND SPEED
Farøybankene: WIND GUST
Farøybankene: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: WIND GUST
Fladen: WIND SPEED
Hebridene: PRECIPITATION
Hebridene: WIND GUST
Hebridene: WIND GUST
Hebridene: WIND SPEED
Hebridene: WIND SPEED
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: WIND GUST
Indre Skagerrak: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Orkenøyene: PRECIPITATION
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Rockall: WIND GUST
Rockall: WIND SPEED
Rockall: WIND SPEED
Shetlandsbankene: WIND GUST
Shetlandsbankene: WIND SPEED
Shetlandsbankene: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND GUST
Utsira-nord: PRECIPITATION
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Vest-Tampen: WIND SPEED
Vest-Tampen: WIND SPEED
Viking: PRECIPITATION
Viking: WIND GUST
Viking: WIND GUST
Viking: WIND SPEED
w-Farøyene-se-island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED

Utsira-sør: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND GUST
Bankene nord for Spitsbergen: WIND GUST
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND GUST
Farøybankene: PRECIPITATION
Farøybankene: WIND GUST
Farøybankene: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fisker: PRECIPITATION
Fisker: PRECIPITATION
Fisker: WIND GUST
Fladen: WIND GUST
Fladen: WIND GUST
Fladen: WIND SPEED
Hebridene: PRECIPITATION
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Morris Jesup: WIND SPEED
Nordbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Orkenøyene: WIND GUST
Orkenøyene: WIND GUST
Rockall: WIND GUST
Rockall: WIND SPEED
Rockall: WIND SPEED
Shetlandsbankene: WIND GUST
Shetlandsbankene: WIND GUST
Skjoldryggen: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Tyskerbukta: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND SPEED
Tyskerbukta: WIND SPEED
Utsira-sør: WIND SPEED
Vest-Tampen: WIND GUST
Vest-Tampen: WIND GUST
Vest-Tampen: WIND SPEED
Vest-Tampen: WIND SPEED
Viking: WIND SPEED


Aust-Tampen: 2 moderate
Bankene i Wandelhavet: 1 moderate, 3 light
Bankene nord for Nordaustlandet: 4 light
bankene nord for Spitsbergen: 4 light
bankene utenfor Troms
Doggerbanken: 2 severe, 4 moderate, 1 light
Farøybankene: 1 severe, 3 moderate, 3 light
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: 4 light
Fiskefeltene vest for Irland: 3 moderate, 2 light
Fisker: 2 severe, 3 light
Fladen: 3 severe, 4 moderate, 3 light
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene: 2 severe, 5 moderate, 1 light
Hjelmsøybanken: 3 light
Indre Skagerrak: 3 moderate, 1 light
Kildinbanken
Morris Jesup: 1 light
Nordbanken: 2 light
Nordkappbanken: 3 light
Nordlige Belgica bank: 5 moderate, 2 light
Norskehavet 63-70n 0-10w: 2 severe, 5 moderate, 4 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 1 severe, 4 moderate
Orkenøyene: 3 severe, 3 moderate, 2 light
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 1 severe, 4 moderate
Rockall: 3 moderate, 3 light
Røstbanken
Shetlandsbankene: 3 severe, 3 moderate, 2 light
Skjoldryggen: 1 moderate, 1 light
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng: 4 light
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 1 light
Storegga
Tranabanken
Tromsøflaket
Tyskerbukta: 2 severe, 3 light
Utsira-nord: 1 severe, 1 moderate
Utsira-s&oslashr: 2 severe, 3 moderate, 2 light
Vest-Tampen: 4 moderate, 4 light
Vestralsbankene
Viking: 2 severe, 4 moderate, 1 light
w-Farøyene se-Island: 1 severe, 3 moderate
Ytre Vestfjorden