UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION

Doggerbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms
Doggerbanken: 1 light
Farøybankene
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker
Fladen
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene
Hjelmsøybanken
Indre Skagerrak
Kildinbanken: 2 moderate
Morris Jesup
Nordbanken: 2 moderate, 2 light
Nordkappbanken: 2 light
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w: 1 moderate, 1 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 2 moderate, 3 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 1 light
Rockall
Røstbanken
Shetlandsbankene
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen
Storegga
Tranabanken
Tromsøflaket
Tyskerbukta
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene
Viking
w-Farøyene se-Island
Ytre Vestfjorden