UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Doggerbanken: PRECIPITATION
Morris Jesup: WIND SPEED
Tyskerbukta: PRECIPITATION

Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Doggerbanken: PRECIPITATION
Doggerbanken: WIND GUST
Doggerbanken: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: PRECIPITATION
Hebridene: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: WIND GUST
Indre Skagerrak: WIND GUST
Indre Skagerrak: WIND SPEED
Morris Jesup: WIND GUST
Morris Jesup: WIND GUST
Morris Jesup: WIND SPEED
Morris Jesup: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Tyskerbukta: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND GUST

Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND GUST
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fiskefeltene vest for Irland: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fisker: PRECIPITATION
Fisker: PRECIPITATION
Fisker: WIND GUST
Fisker: WIND GUST
Fladen: WIND GUST
Hebridene: PRECIPITATION
Morris Jesup: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Rockall: PRECIPITATION
Tyskerbukta: PRECIPITATION


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet: 4 moderate, 4 light
Bankene nord for Nordaustlandet
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms
Doggerbanken: 1 severe, 3 moderate, 2 light
Farøybankene
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen
Fiskefeltene vest for Irland: 2 moderate, 4 light
Fisker: 4 light
Fladen: 2 moderate, 1 light
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene: 1 moderate, 1 light
Hjelmsøybanken
Indre Skagerrak: 5 moderate
Kildinbanken
Morris Jesup: 1 severe, 4 moderate, 1 light
Nordbanken
Nordkappbanken
Nordlige Belgica bank: 3 moderate, 5 light
Norskehavet 63-70n 0-10w: 2 moderate, 2 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 3 moderate, 4 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel
Rockall: 1 light
Røstbanken
Shetlandsbankene
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen
Storegga
Tranabanken
Tromsøflaket
Tyskerbukta: 1 severe, 2 moderate, 1 light
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene
Viking
w-Farøyene se-Island
Ytre Vestfjorden