UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Haltenbanken: PRECIPITATION
Sklinnabanken: PRECIPITATION
Tranabanken: PRECIPITATION

Vestralsbankene: PRECIPITATION
Vestralsbankene: WIND GUST
Vestralsbankene: WIND SPEED
Aust-Tampen: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: PRECIPITATION
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Røstbanken: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Storegga: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Tranabanken: PRECIPITATION
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND GUST
Viking: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED


Aust-Tampen: 1 light
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms: 3 light
Doggerbanken
Farøybankene
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: 2 light
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker
Fladen
Frøyabanken
Haltenbanken: 1 moderate
Hebridene
Hjelmsøybanken
Indre Skagerrak
Kildinbanken
Morris Jesup
Nordbanken
Nordkappbanken
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 2 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel
Rockall
Røstbanken: 1 light
Shetlandsbankene
Skjoldryggen
Sklinnabanken: 1 moderate
Sørlige Nansenbasseng: 2 light
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 1 light
Storegga: 1 light
Tranabanken: 1 moderate, 1 light
Tromsøflaket: 2 light
Tyskerbukta
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene: 3 light
Viking: 1 light
w-Farøyene se-Island: 1 light
Ytre Vestfjorden: 3 light