UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION

Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: WIND GUST
Indre Skagerrak: WIND SPEED
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: WIND GUST
Nordbanken: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION

Doggerbanken: WIND SPEED
Farøybankene: PRECIPITATION
Hjelmsøybanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND GUST
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms
Doggerbanken: 1 light
Farøybankene: 1 light
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen
Fiskefeltene vest for Irland: 2 severe
Fisker
Fladen
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene
Hjelmsøybanken: 1 light
Indre Skagerrak: 3 moderate
Kildinbanken: 2 moderate, 3 light
Morris Jesup
Nordbanken: 1 moderate, 3 light
Nordkappbanken: 2 light
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w: 1 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 2 moderate, 4 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 2 moderate, 1 light
Rockall
Røstbanken
Shetlandsbankene
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen
Storegga
Tranabanken
Tromsøflaket
Tyskerbukta
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene
Viking
w-Farøyene se-Island: 1 moderate, 2 light
Ytre Vestfjorden