UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Bankene nord for Nordaustlandet: PRECIPITATION
Bankene nord for Nordaustlandet: PRECIPITATION
Bankene nord for Spitsbergen: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: PRECIPITATION
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: PRECIPITATION
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED

Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Doggerbanken: WIND SPEED
Doggerbanken: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND SPEED
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
Tyskerbukta: WIND SPEED
Tyskerbukta: WIND SPEED

Vestralsbankene: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND GUST
Bankene nord for Spitsbergen: WIND GUST
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND SPEED
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordlige Belgica bank: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED


Aust-Tampen
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet: 2 severe, 2 moderate, 4 light
bankene nord for Spitsbergen: 1 severe, 4 light
bankene utenfor Troms: 2 severe, 2 moderate, 2 light
Doggerbanken: 2 moderate
Farøybankene
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: 2 severe, 3 moderate, 3 light
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker
Fladen
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene
Hjelmsøybanken: 2 severe, 2 moderate, 4 light
Indre Skagerrak
Kildinbanken: 3 severe, 3 moderate, 5 light
Morris Jesup
Nordbanken: 2 severe, 4 moderate, 5 light
Nordkappbanken: 2 severe, 2 moderate, 3 light
Nordlige Belgica bank: 1 light
Norskehavet 63-70n 0-10w
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 1 light
Orkenøyene
Overfarten Farøyene-kap Farvel
Rockall
Røstbanken
Shetlandsbankene
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng: 2 severe, 4 moderate, 2 light
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen
Storegga
Tranabanken
Tromsøflaket: 2 severe, 2 moderate, 2 light
Tyskerbukta: 2 moderate
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen
Vestralsbankene: 1 light
Viking
w-Farøyene se-Island
Ytre Vestfjorden