UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED

Aust-Tampen: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Farøybankene: PRECIPITATION
Hebridene: PRECIPITATION
Hebridene: PRECIPITATION
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND GUST
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Orkenøyene: PRECIPITATION
Orkenøyene: PRECIPITATION
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Storegga: PRECIPITATION
Storegga: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND SPEED
Tromsøflaket: WIND GUST
Tromsøflaket: WIND GUST
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION

Aust-Tampen: PRECIPITATION
Bankene utenfor Troms: WIND GUST
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: WIND SPEED
Frøyabanken: WIND GUST
Haltenbanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND GUST
Hjelmsøybanken: WIND SPEED
Kildinbanken: WIND GUST
Kildinbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND GUST
Nordbanken: WIND SPEED
Nordbanken: WIND SPEED
Nordkappbanken: WIND GUST
Nordkappbanken: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Området nord og nordaust for Island: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
Røstbanken: PRECIPITATION
Røstbanken: PRECIPITATION
Storegga: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Tranabanken: PRECIPITATION
Tranabanken: PRECIPITATION
Tromsøflaket: WIND SPEED
w-Farøyene-se-island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: WIND GUST
Ytre Vestfjorden: WIND GUST


Aust-Tampen: 1 moderate, 1 light
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms: 2 moderate, 3 light
Doggerbanken
Farøybankene: 1 moderate
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen
Fiskefeltene vest for Irland
Fisker
Fladen
Frøyabanken: 1 light
Haltenbanken: 1 light
Hebridene: 2 moderate
Hjelmsøybanken: 4 moderate, 2 light
Indre Skagerrak
Kildinbanken: 4 moderate, 2 light
Morris Jesup
Nordbanken: 2 severe, 3 moderate, 3 light
Nordkappbanken: 1 severe, 3 moderate, 2 light
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w: 2 severe, 2 moderate, 3 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island: 3 moderate, 2 light
Orkenøyene: 2 moderate
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 4 moderate, 2 light
Rockall
Røstbanken: 2 light
Shetlandsbankene: 2 moderate
Skjoldryggen
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 2 light
Storegga: 2 moderate, 1 light
Tranabanken: 2 light
Tromsøflaket: 4 moderate, 1 light
Tyskerbukta
Utsira-nord
Utsira-s&oslashr
Vest-Tampen: 2 moderate
Vestralsbankene
Viking
w-Farøyene se-Island: 4 light
Ytre Vestfjorden: 2 moderate, 2 light