UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Orkenøyene: PRECIPITATION
Rockall: WIND SPEED
Rockall: WIND SPEED
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Viking: PRECIPITATION

Farøybankene: WIND SPEED
Farøybankene: WIND SPEED
Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: WIND GUST
Aust-Tampen: PRECIPITATION
Aust-Tampen: PRECIPITATION
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: WIND GUST
Hebridene: PRECIPITATION
Hebridene: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Kildinbanken: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Rockall: PRECIPITATION
Rockall: PRECIPITATION
Rockall: WIND GUST
Rockall: WIND GUST
Rockall: WIND SPEED
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Storegga: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND SPEED
Storegga-Haltenbanken_til_0-meridianen: WIND SPEED
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Utsira-nord: PRECIPITATION
Utsira-nord: PRECIPITATION
Utsira-nord: WIND GUST
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Vest-Tampen: WIND SPEED
Vest-Tampen: WIND SPEED
Viking: PRECIPITATION
Viking: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED

Farøybankene: WIND SPEED
Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: PRECIPITATION
Utsira-sør: WIND GUST
Aust-Tampen: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: PRECIPITATION
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND GUST
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Doggerbanken: PRECIPITATION
Farøybankene: PRECIPITATION
Farøybankene: PRECIPITATION
Farøybankene: WIND GUST
Farøybankene: WIND GUST
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: PRECIPITATION
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fiskefeltene vest for Irland: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND GUST
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fisker: PRECIPITATION
Fisker: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: WIND GUST
Kildinbanken: PRECIPITATION
Kildinbanken: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND GUST
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: WIND SPEED
Orkenøyene: PRECIPITATION
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND GUST
Overfarten Farøyene-kap Farvel: WIND SPEED
Rockall: WIND GUST
Rockall: WIND SPEED
Rockall: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND SPEED
Skjoldryggen: WIND SPEED
Sørlige Nansenbasseng: WIND GUST
Storegga: PRECIPITATION
Storegga: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND GUST
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: WIND GUST
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Tyskerbukta: WIND GUST
Utsira-nord: WIND GUST
Utsira-nord: WIND GUST
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Vest-Tampen: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: WIND GUST
w-Farøyene-se-island: WIND GUST
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: WIND SPEED


Aust-Tampen: 2 moderate, 1 light
Bankene i Wandelhavet
Bankene nord for Nordaustlandet: 4 moderate, 5 light
bankene nord for Spitsbergen
bankene utenfor Troms: 1 moderate
Doggerbanken: 1 light
Farøybankene: 2 moderate, 5 light
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: 4 moderate, 2 light
Fiskefeltene vest for Irland: 2 moderate, 4 light
Fisker: 2 light
Fladen: 3 moderate
Frøyabanken
Haltenbanken
Hebridene: 2 moderate
Hjelmsøybanken
Indre Skagerrak: 1 moderate, 3 light
Kildinbanken: 1 moderate, 2 light
Morris Jesup
Nordbanken: 1 moderate
Nordkappbanken
Nordlige Belgica bank
Norskehavet 63-70n 0-10w: 3 moderate, 5 light
Omr&aringdet nord og nordaust for Island
Orkenøyene: 1 severe, 1 light
Overfarten Farøyene-kap Farvel: 2 moderate, 3 light
Rockall: 2 severe, 5 moderate, 3 light
Røstbanken
Shetlandsbankene: 1 severe, 1 moderate
Skjoldryggen: 2 light
Sklinnabanken
Sørlige Nansenbasseng: 1 severe, 4 moderate, 1 light
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: 2 moderate, 4 light
Storegga: 1 moderate, 2 light
Tranabanken
Tromsøflaket: 1 moderate
Tyskerbukta: 3 light
Utsira-nord: 3 moderate, 2 light
Utsira-s&oslashr: 2 moderate, 3 light
Vest-Tampen: 3 moderate, 2 light
Vestralsbankene
Viking: 1 severe, 2 moderate
w-Farøyene se-Island: 2 moderate, 5 light
Ytre Vestfjorden