UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Nordsjøen: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: PRECIPITATION

Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED
Skagerak: WIND SPEED

Barentshavet nordvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørøst: WIND SPEED
Barentshavet sørvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: PRECIPITATION
Norskehavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: WIND SPEED


Barentshavet nordøst
Barentshavet nordvest: 1 light
Barentshavet sørøst: 2 light
Barentshavet sørvest: 1 moderate, 2 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet
Nordsjøen: 1 severe, 2 moderate, 2 light
Norskehavet nordøst: 2 severe, 1 moderate, 2 light
Norskehavet nordvest: 1 severe, 2 moderate, 3 light
Norskehavet sørøst: 1 moderate, 1 light
Norskehavet sørvest: 1 severe, 1 moderate, 3 light
Skagerak: 1 severe, 4 moderate, 3 light
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået