UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørøst: WIND SPEED
Barentshavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED

Barentshavet nordøst: PRECIPITATION
Barentshavet nordvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Nordsjøen: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet sørvest: WIND SPEED

Barentshavet nordøst: WIND GUST
Barentshavet nordvest: WIND GUST
Barentshavet sørøst: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND SPEED
Barentshavet sørvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Norskehavet sørvest: WIND SPEED


Barentshavet nordøst: 1 moderate, 1 light
Barentshavet nordvest: 1 moderate, 1 light
Barentshavet sørøst: 2 severe, 1 moderate, 2 light
Barentshavet sørvest: 1 severe, 1 moderate, 2 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet
Nordsjøen: 1 moderate
Norskehavet nordøst: 2 moderate
Norskehavet nordvest: 1 severe, 1 moderate, 2 light
Norskehavet sørøst: 2 moderate, 1 light
Norskehavet sørvest: 2 moderate, 1 light
Skagerak
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået