UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Dype sørlige Wandelhav: WIND SPEED
Lenadypet: PRECIPITATION
Lenadypet: WIND GUST
Lenadypet: WIND SPEED

Barentshavet nordøst: WIND SPEED
Barentshavet nordvest: WIND SPEED
Barentshavet sørøst: WIND SPEED
Dype nordlige Wandelhav: WIND SPEED
Dype sørlige Wandelhav: PRECIPITATION
Dype sørlige Wandelhav: WIND GUST
Dype sørlige Wandelhav: WIND SPEED
Gakkelryggen vest: PRECIPITATION
Gakkelryggen vest: WIND GUST
Gakkelryggen vest: WIND SPEED
Lenadypet: PRECIPITATION
Lenadypet: WIND SPEED
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED
Skagerak: WIND SPEED
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Yermakplatået: PRECIPITATION
Yermakplatået: PRECIPITATION

Barentshavet nordøst: WIND GUST
Barentshavet nordvest: WIND SPEED
Barentshavet sørøst: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Dype nordlige Wandelhav: PRECIPITATION
Dype nordlige Wandelhav: WIND GUST
Dype nordlige Wandelhav: WIND SPEED
Dype sørlige Wandelhav: PRECIPITATION
Dype sørlige Wandelhav: WIND GUST
Dype sørlige Wandelhav: WIND SPEED
Gakkelryggen vest: WIND GUST
Lenadypet: PRECIPITATION
Lenadypet: WIND GUST
Litkedypet: WIND SPEED
Nordsjøen: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Yermakplatået: PRECIPITATION
Yermakplatået: WIND SPEED


Barentshavet nordøst: 1 moderate, 1 light
Barentshavet nordvest: 1 moderate, 1 light
Barentshavet sørøst: 1 moderate, 2 light
Barentshavet sørvest: 1 light
Dype nordlige Wandelhav: 1 moderate, 3 light
Dype sørlige Wandelhav: 1 severe, 3 moderate, 3 light
Gakkelryggen vest: 3 moderate, 1 light
Lenadypet: 3 severe, 2 moderate, 2 light
Litkedypet: 1 light
Nordsjøen: 2 moderate, 3 light
Norskehavet nordøst: 2 moderate, 2 light
Norskehavet nordvest: 2 moderate, 1 light
Norskehavet sørøst: 2 moderate
Norskehavet sørvest: 2 moderate, 1 light
Skagerak: 3 moderate, 2 light
Vestlige Nansenbasseng: 2 moderate, 3 light
Yermakplatået: 2 moderate, 2 light