UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Nordsjøen: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: PRECIPITATION

Barentshavet nordvest: WIND SPEED
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Dype sørlige Wandelhav: PRECIPITATION
Lenadypet: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Yermakplatået: PRECIPITATION
Yermakplatået: PRECIPITATION

Barentshavet nordøst: WIND SPEED
Barentshavet nordvest: WIND GUST
Barentshavet nordvest: WIND SPEED
Barentshavet sørvest: WIND GUST
Dype sørlige Wandelhav: PRECIPITATION
Gakkelryggen vest: WIND SPEED
Lenadypet: WIND SPEED
Litkedypet: WIND GUST
Litkedypet: WIND SPEED
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Norskehavet sørvest: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: WIND GUST
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Yermakplatået: WIND GUST
Yermakplatået: WIND SPEED


Barentshavet nordøst: 1 light
Barentshavet nordvest: 1 moderate, 2 light
Barentshavet sørøst
Barentshavet sørvest: 1 moderate, 1 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav: 1 moderate, 1 light
Gakkelryggen vest: 1 light
Lenadypet: 1 moderate, 1 light
Litkedypet: 2 light
Nordsjøen: 3 severe, 2 moderate, 2 light
Norskehavet nordøst: 1 moderate, 3 light
Norskehavet nordvest: 3 moderate, 3 light
Norskehavet sørøst: 1 severe, 3 moderate, 1 light
Norskehavet sørvest: 1 severe, 2 moderate, 1 light
Skagerak: 1 severe, 4 moderate
Vestlige Nansenbasseng: 2 moderate, 3 light
Yermakplatået: 2 moderate, 2 light