UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Nordsjøen: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST

Barentshavet nordøst: WIND GUST
Barentshavet nordøst: WIND SPEED
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørøst: WIND SPEED
Barentshavet sørvest: WIND GUST
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Litkedypet: PRECIPITATION
Nordsjøen: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: PRECIPITATION
Norskehavet sørvest: WIND GUST
Norskehavet sørvest: WIND SPEED


Barentshavet nordøst: 2 light
Barentshavet nordvest
Barentshavet sørøst: 2 light
Barentshavet sørvest: 2 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet: 1 light
Nordsjøen: 1 moderate, 2 light
Norskehavet nordøst: 1 moderate
Norskehavet nordvest: 1 light
Norskehavet sørøst: 3 light
Norskehavet sørvest: 3 light
Skagerak: 2 moderate
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået