UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED
Skagerak: WIND SPEED

Dype sørlige Wandelhav: WIND SPEED
Gakkelryggen vest: WIND SPEED
Lenadypet: WIND SPEED
Litkedypet: WIND SPEED
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: WIND GUST
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: WIND GUST
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Yermakplatået: PRECIPITATION
Yermakplatået: WIND GUST
Yermakplatået: WIND SPEED
Yermakplatået: WIND SPEED

Barentshavet sørvest: WIND GUST
Dype nordlige Wandelhav: WIND GUST
Dype nordlige Wandelhav: WIND SPEED
Dype sørlige Wandelhav: WIND GUST
Gakkelryggen vest: WIND GUST
Lenadypet: WIND GUST
Litkedypet: PRECIPITATION
Litkedypet: WIND GUST
Nordsjøen: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: WIND SPEED
Norskehavet sørvest: WIND SPEED
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED
Skagerak: WIND SPEED
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: WIND GUST
Vestlige Nansenbasseng: WIND GUST
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Yermakplatået: WIND GUST
Yermakplatået: WIND GUST
Yermakplatået: WIND SPEED


Barentshavet nordøst
Barentshavet nordvest
Barentshavet sørøst
Barentshavet sørvest: 1 light
Dype nordlige Wandelhav: 2 light
Dype sørlige Wandelhav: 1 moderate, 1 light
Gakkelryggen vest: 1 moderate, 1 light
Lenadypet: 1 moderate, 1 light
Litkedypet: 1 moderate, 2 light
Nordsjøen: 2 moderate, 1 light
Norskehavet nordøst: 2 moderate, 2 light
Norskehavet nordvest: 1 moderate, 1 light
Norskehavet sørøst: 1 severe, 3 moderate, 1 light
Norskehavet sørvest: 1 moderate, 1 light
Skagerak: 4 severe, 2 moderate, 4 light
Vestlige Nansenbasseng: 4 moderate, 4 light
Yermakplatået: 4 moderate, 3 light