UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Barentshavet nordøst: WIND GUST

Barentshavet nordøst: PRECIPITATION
Barentshavet nordøst: WIND SPEED
Barentshavet nordvest: PRECIPITATION
Barentshavet nordvest: WIND SPEED
Litkedypet: PRECIPITATION
Nordsjøen: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION


Barentshavet nordøst: 1 moderate, 2 light
Barentshavet nordvest: 2 light
Barentshavet sørøst
Barentshavet sørvest
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet: 1 light
Nordsjøen: 1 light
Norskehavet nordøst: 2 light
Norskehavet nordvest: 1 light
Norskehavet sørøst: 1 light
Norskehavet sørvest
Skagerak
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået