UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Barentshavet sørøst: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND SPEED

Barentshavet nordvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Litkedypet: PRECIPITATION
Nordsjøen: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED


Barentshavet nordøst
Barentshavet nordvest: 1 light
Barentshavet sørøst: 1 moderate, 1 light
Barentshavet sørvest: 2 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet: 1 light
Nordsjøen: 1 moderate, 2 light
Norskehavet nordøst
Norskehavet nordvest
Norskehavet sørøst
Norskehavet sørvest
Skagerak: 1 light
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået