UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Skagerak: WIND SPEED

Norskehavet sørvest: PRECIPITATION
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: WIND GUST

Barentshavet nordøst: PRECIPITATION
Barentshavet nordøst: WIND GUST
Barentshavet sørøst: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørvest: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND SPEED


Barentshavet nordøst: 2 light
Barentshavet nordvest
Barentshavet sørøst: 2 light
Barentshavet sørvest: 1 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet
Nordsjøen: 1 light
Norskehavet nordøst
Norskehavet nordvest
Norskehavet sørøst
Norskehavet sørvest: 1 moderate
Skagerak: 1 severe, 2 moderate
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået