UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Nordsjøen: PRECIPITATION

Dype nordlige Wandelhav: WIND GUST
Dype nordlige Wandelhav: WIND SPEED
Dype sørlige Wandelhav: WIND SPEED
Lenadypet: WIND SPEED
Nordsjøen: WIND GUST
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet sørvest: PRECIPITATION
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: PRECIPITATION
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND GUST
Skagerak: WIND SPEED
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED

Barentshavet nordøst: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: PRECIPITATION
Dype nordlige Wandelhav: WIND GUST
Dype sørlige Wandelhav: WIND GUST
Dype sørlige Wandelhav: WIND SPEED
Gakkelryggen vest: PRECIPITATION
Gakkelryggen vest: WIND GUST
Gakkelryggen vest: WIND SPEED
Lenadypet: WIND SPEED
Nordsjøen: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND SPEED
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Vestlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Yermakplatået: WIND SPEED
Yermakplatået: WIND SPEED


Barentshavet nordøst: 1 light
Barentshavet nordvest
Barentshavet sørøst: 1 light
Barentshavet sørvest
Dype nordlige Wandelhav: 2 moderate, 1 light
Dype sørlige Wandelhav: 1 moderate, 2 light
Gakkelryggen vest: 3 light
Lenadypet: 1 moderate, 1 light
Litkedypet
Nordsjøen: 1 severe, 2 moderate, 2 light
Norskehavet nordøst: 1 light
Norskehavet nordvest: 1 moderate
Norskehavet sørøst
Norskehavet sørvest: 1 moderate
Skagerak: 5 moderate
Vestlige Nansenbasseng: 1 moderate, 3 light
Yermakplatået: 2 light