UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION

Barentshavet nordøst: PRECIPITATION
Barentshavet nordøst: WIND GUST
Barentshavet nordøst: WIND SPEED
Barentshavet nordvest: PRECIPITATION
Barentshavet sørvest: PRECIPITATION
Norskehavet nordvest: PRECIPITATION
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION
Norskehavet sørvest: PRECIPITATION

Barentshavet nordøst: PRECIPITATION
Barentshavet sørøst: WIND GUST
Barentshavet sørvest: WIND GUST
Barentshavet sørvest: WIND SPEED
Nordsjøen: PRECIPITATION
Nordsjøen: WIND GUST
Norskehavet nordøst: PRECIPITATION
Norskehavet nordøst: WIND GUST
Norskehavet nordøst: WIND SPEED
Norskehavet nordvest: WIND GUST
Norskehavet nordvest: WIND SPEED
Norskehavet sørøst: PRECIPITATION
Norskehavet sørvest: PRECIPITATION


Barentshavet nordøst: 3 moderate, 1 light
Barentshavet nordvest: 1 moderate
Barentshavet sørøst: 1 light
Barentshavet sørvest: 1 moderate, 2 light
Dype nordlige Wandelhav
Dype sørlige Wandelhav
Gakkelryggen vest
Lenadypet
Litkedypet
Nordsjøen: 2 light
Norskehavet nordøst: 1 severe, 3 light
Norskehavet nordvest: 1 severe, 1 moderate, 2 light
Norskehavet sørøst: 1 moderate, 1 light
Norskehavet sørvest: 1 moderate, 1 light
Skagerak
Vestlige Nansenbasseng
Yermakplatået