UP INDEX   =analysis, =warning, =now,  
Vestralsbankene: PRECIPITATION
Aust-Tampen: PRECIPITATION
Aust-Tampen: WIND SPEED
Bankene i Wandelhavet: PRECIPITATION
Bankene i Wandelhavet: WIND SPEED
Bankene nord for Nordaustlandet: PRECIPITATION
Bankene nord for Nordaustlandet: WIND SPEED
Bankene nord for Spitsbergen: PRECIPITATION
Bankene nord for Spitsbergen: WIND SPEED
Bankene utenfor Troms: PRECIPITATION
Doggerbanken: PRECIPITATION
Farøybankene: TEMPERATURE
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: PRECIPITATION
Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen: WIND SPEED
Fiskefeltene vest for Irland: PRECIPITATION
Fiskefeltene vest for Irland: WIND SPEED
Fisker: PRECIPITATION
Fladen: PRECIPITATION
Fladen: TEMPERATURE
Frøyabanken: PRECIPITATION
Frøyabanken: WIND SPEED
Haltenbanken: PRECIPITATION
Haltenbanken: WIND SPEED
Hebridene: PRECIPITATION
Hebridene: TEMPERATURE
Hjelmsøybanken: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: PRECIPITATION
Indre Skagerrak: TEMPERATURE
Indre Skagerrak: WIND SPEED
Kildinbanken: PRECIPITATION
Morris Jesup: PRECIPITATION
Nordbanken: PRECIPITATION
Nordkappbanken: PRECIPITATION
Nordlige Belgica bank: WIND SPEED
Norskehavet 63-70n 0-10w: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: PRECIPITATION
Området nord og nordaust for Island: TEMPERATURE
Området vest av Island: PRECIPITATION
Området vest av Island: TEMPERATURE
Orkenøyene: PRECIPITATION
Orkenøyene: TEMPERATURE
Overfarten Farøyene-kap Farvel: PRECIPITATION
Rockall: PRECIPITATION
Rockall: WIND SPEED
Røstbanken: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: PRECIPITATION
Shetlandsbankene: TEMPERATURE
Skjoldryggen: PRECIPITATION
Sklinnabanken: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: PRECIPITATION
Sørlige Nansenbasseng: WIND SPEED
Storegga: PRECIPITATION
Storegga: WIND SPEED
Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen: PRECIPITATION
Storegga-Haltenbanken_til_0-meridianen: WIND SPEED
Tranabanken: PRECIPITATION
Tromsøflaket: PRECIPITATION
Tyskerbukta: PRECIPITATION
Utsira-nord: WIND SPEED
Vest-Tampen: PRECIPITATION
Viking: PRECIPITATION
Viking: TEMPERATURE
Viking: WIND SPEED
w-Farøyene se-Island: TEMPERATURE
w-Farøyene-se-island: TEMPERATURE
w-Farøyene se-Island: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: PRECIPITATION
Ytre Vestfjorden: WIND SPEED


Rare Weather Index - Aust-Tampen : 2 light
Rare Weather Index - Bankene i Wandelhavet : 1 severe, 1 moderate, 4 light
Rare Weather Index - Bankene nord for Nordaustlandet : 1 moderate, 12 light
Rare Weather Index - bankene nord for Spitsbergen : 1 moderate, 9 light
Rare Weather Index - bankene utenfor Troms : 1 moderate, 4 light
Rare Weather Index - Doggerbanken : 4 light
Rare Weather Index - Farøybankene : 1 light
Rare Weather Index - Fiskefeltene utenfor Nord-Spitsbergen : 2 moderate, 19 light
Rare Weather Index - Fiskefeltene vest for Irland : 1 severe, 2 moderate, 9 light
Rare Weather Index - Fisker : 2 light
Rare Weather Index - Fladen : 3 light
Rare Weather Index - Frøyabanken : 2 light
Rare Weather Index - Haltenbanken : 3 light
Rare Weather Index - Hebridene : 4 light
Rare Weather Index - Hjelmsøybanken : 4 light
Rare Weather Index - Indre Skagerrak : 9 light
Rare Weather Index - Kildinbanken : 4 moderate, 11 light
Rare Weather Index - Morris Jesup : 1 light
Rare Weather Index - Nordbanken : 1 moderate, 10 light
Rare Weather Index - Nordkappbanken : 7 light
Rare Weather Index - Nordlige Belgica bank : 1 light
Rare Weather Index - Norskehavet 63-70n 0-10w : 1 light
Rare Weather Index - Området nord og nordaust for Island : 1 severe, 4 moderate, 19 light
Rare Weather Index - Området west av Island : 8 light
Rare Weather Index - Orkenøyene : 5 light
Rare Weather Index - Overfarten Farøyene-kap Farvel : 1 light
Rare Weather Index - Rockall : 1 moderate, 9 light
Rare Weather Index - Røstbanken : 1 light
Rare Weather Index - Shetlandsbankene : 1 moderate, 8 light
Rare Weather Index - Skjoldryggen : 1 light
Rare Weather Index - Sklinnabanken : 1 light
Rare Weather Index - Sørlige Nansenbasseng : 1 moderate, 11 light
Rare Weather Index - Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen : 5 light
Rare Weather Index - Storegga : 1 moderate, 2 light
Rare Weather Index - Tranabanken : 1 moderate, 2 light
Rare Weather Index - Tromsøflaket : 6 light
Rare Weather Index - Tyskerbukta : 2 light
Rare Weather Index - Utsira-nord : 1 light
Rare Weather Index - Utsira-s&oslashr
Rare Weather Index - Vest-Tampen : 2 light
Rare Weather Index - Vestralsbankene : 3 light
Rare Weather Index - Viking : 1 moderate, 2 light
Rare Weather Index - w-Farøyene se-Island : 9 light
Rare Weather Index - Ytre Vestfjorden : 4 light