Validering av vannstand ("værets virkning"):

Sammenligning av varslet og observert vannstand (hovedmodell):

- Rød kurve: observert vannstand
- Blå kurve: ukorrigert modell
- Svart kurve: biaskorrigert modell 00-termin (14 dagers løpende middel)
- Grå kurve: biaskorrigert modell 12-termin (14 dagers løpende middel)
Vannstandsvarsel (tidevann og "værets virkning" - hovedmodell):

Dette er korrigerte data (dvs samme som sehavniva.no)
- Rød kurve: Total vannstand
- Blå kurve: Vaerets virkning
- Svart kurve: Prediktert tidevann

Ved spørsmål, kontakt vannstand (at) met.no.