Fakta om klima

Spørsmålet om klimaet endres som følge av menneskelig på-virkning blir stadig mer aktuelt. Her presenteres en populær framstilling av naturvitenskapelig klimaforskning. Innholdet på disse sidene er hentet fra RegClim's brosjyre 
"RegClim- Klimaet i Norge om 50 år".

 

Innhold

 

Det globale klimasystemet

Regionale klimaendringer

Klimasystemet

Jordas varmebudsjett

Vær, vind og havstrømmer

Er klimaet hos oss spesielt?

Menneskeskapte endringer

Klimamodeller - globale scenarier

Hvordan har klimaet utviklet seg i Norge de siste 100 år?

Forstår vi hvorfor?

Strålingspådriv av partikler og ozon

Variabilitet i havstrømmene og deres varmetransport