RegClim resultater

Resultater fra fase III 2003-2006:

Resultater fra modellkjøringer, nedlastbare dataserier, finnes på noserc.met.no/effect

General Technical Reports (GTR)
Inneholder foredrag og artikler av RegClim medarbeidere og vitenskapelige rådgivere

Brosjyrer:

Det er laget følgende brosjyrer med grunnleggende klimainformasjon og resultater fra prosjektet beregnet på allmennheten:

Norges klima om 100 år
 Usikkerheter og risiko

Utgitt september 2005.
Mer variabelt vær om 50 år.
 Mer viten om usikkerheter.

Utgitt 21. november 2002.
Klimaet i Norge om 50 år.
Utgitt 11. mai 2000.

Artikler i CICERONE

Resultater fra fase I, II og 2002 (1997-2002)