Samarbeidspartnere

RegClim har en bred internasjonal kontaktflate og samarbeider med tilsvarende klimaprosjekter i de andre nordiske landene. Her er en oversikt over internasjonale samarbeidspartnere: