Returverdier for høyvann


Rekorder for høyvann


Varslingskriterier for vannstand

Informasjonsside om

Datagrunnlag

Driftsmelding: This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Eidfjord (tettsted i Eidfjord).

Returverdier for lavvann


Rekorder for lavvann


Diverse vannstandparametre

Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.