Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 283 148
5 år 298 163
10 år 304 169
20 år 310 175
50 år 318 183
100 år 323 188

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
337 202
24. okt 1983 311 176
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
311 176
10. jan 1978 310 175
9. jan 1993 308 173
3. nov 1971 308 173
1. des 1967 306 171
11. des 1992 306 171
25. des 2015 306 171
13. okt 1954 305 170
27. feb 1998 305 170

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 283 148
Orange 298 163
Rødt 315 180

Informasjonsside om Harstad

Datagrunnlag 1952-2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -10 -145
5 år -22 -157
10 år -28 -163
20 år -33 -168
50 år -38 -173
100 år -43 -178

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
7. apr 1993 -27 -162
1. mar 2006 -26 -161
17. apr 2003 -25 -160
18. mar 1984 -24 -159
21. mar 2015 -22 -157

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
337 202
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
268 133
Middel høyvann 205 70
Middelvann 135 0
Middel lavvann 65 -70
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -135
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-24 -159
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.