Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 140 90
5 år 159 109
10 år 168 118
20 år 176 126
50 år 186 136
100 år 194 144

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
27. feb 1990 185 135
30. okt 2000 Ekstremvær: Tora
182 132
20. des 1991 179 129
16. okt 1987 177 127
6. nov 1985 170 120
1. mar 2008 168 118
11. jan 1993 164 114
10. des 2011 160 110
8. jan 2005 Ekstremvær: Gudrun
159 109
22. des 2013 158 108
16. des 1982 158 108

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 140 90
Orange 159 109
Rødt 176 126

Informasjonsside om Helgeroa

Datagrunnlag 1965-1969 og 1981-2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -14 -64
5 år -25 -75
10 år -30 -80
20 år -34 -84
50 år -40 -90
100 år -44 -94

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. jan 2014 -33 -83
1. mar 2018 -32 -82
21. nov 1965 -28 -78
2. mar 1987 -28 -78
15. feb 2011 -28 -78

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
185 135
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
80 30
Middel høyvann 61 11
Middelvann 50 0
Middel lavvann 39 -11
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
20 -30
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-33 -83
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.