Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 303 159
2 år 307 163
5 år 318 174
10 år 324 181
20 år 330 187
25 år 332 189
50 år 337 194
100 år 342 199

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
12. jan 1993 349 206
25. nov 2011 -
334 191
11. feb 2020 330 187
27. nov 1999 327 184
26. des 2011 324 181
22. des 1988 321 178
27. feb 1990 319 176
12. jan 2005 318 175
27. feb 1998 317 174
25. jan 2008 317 174

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 307 164
Orange 322 179
Rødt 332 189

Informasjonsside om Mausund

Datagrunnlag 1988 -2008 og 2011 - september 2023

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -4 -147
2 år -7 -150
5 år -16 -159
10 år -21 -165
20 år -26 -169

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
19. feb 1996 -27 -170
20. mar 2007 -22 -165
21. mar 2015 -19 -162
18. okt 2005 -18 -161
9. feb 1993 -17 -160

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
349 206
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
284 140
Middel høyvann 217 74
Middelvann 143 0
Middel lavvann 70 -74
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -143
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-27 -170
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.