Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 302 162
5 år 317 177
10 år 323 183
20 år 329 189
50 år 336 196
100 år 341 201

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
12. jan 1993 347 206
25. nov 2011 -
332 192
11. feb 2020 327 187
27. nov 1999 325 185
26. des 2011 321 181
22. des 1988 319 179
27. feb 1990 317 177
12. jan 2005 316 176
27. feb 1998 315 175
25. jan 2008 314 174

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult --- ---
Orange --- ---
Rødt --- ---

Informasjonsside om Mausund

Datagrunnlag 1988 -2008 og 2011 - mars 2021

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -7 -147
5 år -19 -159
10 år - -
20 år -29 -169
50 år - -
100 år - -

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
19. feb 1996 -30 -170
20. mar 2007 -25 -165
21. mar 2015 -23 -163
18. okt 2005 -20 -160
9. feb 1993 -20 -160

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
347 206
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
285 145
Middel høyvann 214 74
Middelvann 140 0
Middel lavvann 67 -74
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -140
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-30 -170
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.