Returverdier for høyvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år 337 174
5 år 353 190
10 år 360 197
20 år 366 203
50 år 373 210
100 år 378 215

Rekorder for høyvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
26. nov 2011 Ekstremvær: Berit
385 222
1. des 1967 369 206
10. jan 1978 369 206
9. jan 1993 369 206
3. nov 1971 361 198
26. des 2011 Ekstremvær: Cato
361 198
15. des 2004 359 196
5. des 1979 355 192
11. jan 2009 354 191
25. des 2015 353 190
26. okt 1969 353 190

Varslingskriterier for vannstand

Nivå Sjøkartnull Middelvann
Gult 337 174
Orange 353 190
Rødt 366 203

Informasjonsside om Tromsø

Datagrunnlag 1952-2018

Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.

Returverdier for lavvann

Returperiode Sjøkartnull Middelvann
1 år -12 -175
5 år -25 -188
10 år -29 -192
20 år -34 -197
50 år -39 -202
100 år -43 -206

Rekorder for lavvann

Dato Sjøkartnull Middelvann
27. mar 1971 -39 -202
17. mar 1984 -36 -199
5. mai 1985 -35 -198
6. apr 1985 -34 -197
26. sep 1984 -34 -197

Diverse vannstandparametre

Parameter Sjøkartnull Middelvann
Høyeste obs... Høyeste observerte vannstand
385 222
Høyeste astr... Høyeste astronomiske tidevann
318 156
Middel høyvann 247 84
Middelvann 163 0
Middel lavvann 79 -84
Laveste astr... Laveste astronomiske tidevann
0 -162
Laveste obs... Laveste observerte vannstand
-39 -201
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.