Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 55 -7 48 -
08/05 kl 01 20 -9 11 -
08/05 kl 02 -26 -9 -35 -
08/05 kl 03 -69 -9 -78 -
08/05 kl 04 -94 -9 -103 -
08/05 kl 05 -100 -12 -112 -
08/05 kl 06 -85 -9 -94 -
08/05 kl 07 -51 -10 -61 -
08/05 kl 08 -3 -10 -13 -
08/05 kl 09 44 -10 34 -
08/05 kl 10 74 -8 66 -
08/05 kl 11 81 -8 73 -
08/05 kl 12 68 -7 61 -
08/05 kl 13 35 -7 28 -
08/05 kl 14 -12 -7 -19 -
08/05 kl 15 -60 -6 -66 -
08/05 kl 16 -95 -5 -100 -
08/05 kl 17 -109 -5 -114 -
08/05 kl 18 -104 -3 -107 -
08/05 kl 19 -79 -3 -82 -
08/05 kl 20 -34 -1 -35 -
08/05 kl 21 17 0 17 -
08/05 kl 22 56 2 58 -
08/05 kl 23 73 2 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 75 78 75 91 74
Laveste vannstand -99 -115 -114 -104 -103
Avvik gult nivå -72 -69 -72 -56 -73
Avvik orange nivå -89 -86 -89 -73 -90
Avvik rødt nivå -99 -96 -99 -83 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm