Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 84 13 97 93
06/05 kl 14 44 12 56 55
06/05 kl 15 19 12 31 28
06/05 kl 16 14 13 27 22
06/05 kl 17 29 9 38 34
06/05 kl 18 62 12 74 68
06/05 kl 19 109 10 119 116
06/05 kl 20 154 9 163 159
06/05 kl 21 183 8 191 188
06/05 kl 22 193 8 201 195
06/05 kl 23 183 6 189 186

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 204 201 217 200
Laveste vannstand 27 11 12 22 23
Avvik gult nivå -72 -69 -72 -56 -73
Avvik orange nivå -89 -86 -89 -73 -90
Avvik rødt nivå -99 -96 -99 -83 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm