Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 60 -2 58 59
30/05 kl 14 58 -3 55 57
30/05 kl 15 68 -1 67 66
30/05 kl 16 87 -2 85 89
30/05 kl 17 112 3 115 113
30/05 kl 18 135 -2 133 135
30/05 kl 19 151 1 152 152
30/05 kl 20 157 1 158 160
30/05 kl 21 151 1 152 155
30/05 kl 22 135 -2 133 138
30/05 kl 23 114 5 119 119

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 158 159 174 177
Laveste vannstand 55 42 27 29 27
Avvik gult nivå -115 -115 -114 -99 -96
Avvik orange nivå -132 -132 -131 -116 -113
Avvik rødt nivå -142 -142 -141 -126 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm