Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 155 5 160 159
07/05 kl 01 114 5 119 116
07/05 kl 02 72 4 76 75
07/05 kl 03 42 3 45 45
07/05 kl 04 32 3 35 36
07/05 kl 05 41 1 42 44
07/05 kl 06 68 1 69 73
07/05 kl 07 112 0 112 117
07/05 kl 08 158 0 158 162
07/05 kl 09 192 -1 191 195
07/05 kl 10 203 1 204 205
07/05 kl 11 194 -2 192 197
07/05 kl 12 167 0 167 170
07/05 kl 13 123 -2 121 124
07/05 kl 14 74 -1 73 -
07/05 kl 15 35 -2 33 -
07/05 kl 16 15 -1 14 -
07/05 kl 17 14 -3 11 -
07/05 kl 18 34 -2 32 -
07/05 kl 19 74 -6 68 -
07/05 kl 20 125 -5 120 -
07/05 kl 21 169 -5 164 -
07/05 kl 22 194 -7 187 -
07/05 kl 23 197 -7 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 204 201 217 200
Laveste vannstand 27 11 12 22 23
Avvik gult nivå -72 -69 -72 -56 -73
Avvik orange nivå -89 -86 -89 -73 -90
Avvik rødt nivå -99 -96 -99 -83 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm