Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 181 -7 174 -
08/05 kl 01 146 -9 137 -
08/05 kl 02 100 -9 91 -
08/05 kl 03 57 -9 48 -
08/05 kl 04 32 -9 23 -
08/05 kl 05 26 -12 14 -
08/05 kl 06 41 -9 32 -
08/05 kl 07 75 -10 65 -
08/05 kl 08 123 -10 113 -
08/05 kl 09 170 -10 160 -
08/05 kl 10 200 -8 192 -
08/05 kl 11 207 -8 199 -
08/05 kl 12 194 -7 187 -
08/05 kl 13 161 -7 154 -
08/05 kl 14 114 -7 107 -
08/05 kl 15 66 -6 60 -
08/05 kl 16 31 -5 26 -
08/05 kl 17 17 -5 12 -
08/05 kl 18 22 -3 19 -
08/05 kl 19 47 -3 44 -
08/05 kl 20 92 -1 91 -
08/05 kl 21 143 0 143 -
08/05 kl 22 182 2 184 -
08/05 kl 23 199 2 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 204 201 217 200
Laveste vannstand 27 11 12 22 23
Avvik gult nivå -72 -69 -72 -56 -73
Avvik orange nivå -89 -86 -89 -73 -90
Avvik rødt nivå -99 -96 -99 -83 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm