Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 107 -9 98 -
01/06 kl 01 82 -9 73 -
01/06 kl 02 65 -8 57 -
01/06 kl 03 61 -10 51 -
01/06 kl 04 72 -9 63 -
01/06 kl 05 93 -9 84 -
01/06 kl 06 121 -11 110 -
01/06 kl 07 148 -12 136 -
01/06 kl 08 167 -10 157 -
01/06 kl 09 171 -13 158 -
01/06 kl 10 161 -14 147 -
01/06 kl 11 138 -15 123 -
01/06 kl 12 108 -14 94 -
01/06 kl 13 77 -17 60 -
01/06 kl 14 54 -15 39 -
01/06 kl 15 44 -17 27 -
01/06 kl 16 50 -15 35 -
01/06 kl 17 70 -16 54 -
01/06 kl 18 100 -15 85 -
01/06 kl 19 134 -17 117 -
01/06 kl 20 161 -15 146 -
01/06 kl 21 174 -18 156 -
01/06 kl 22 172 -13 159 -
01/06 kl 23 156 -14 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 158 159 174 177
Laveste vannstand 55 42 27 29 27
Avvik gult nivå -115 -115 -114 -99 -96
Avvik orange nivå -132 -132 -131 -116 -113
Avvik rødt nivå -142 -142 -141 -126 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm