Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 172 177 174 -
08/05 kl 01 137 140 137 -
08/05 kl 02 90 94 91 -
08/05 kl 03 47 50 48 -
08/05 kl 04 21 25 23 -
08/05 kl 05 13 16 14 -
08/05 kl 06 30 33 32 -
08/05 kl 07 63 66 65 -
08/05 kl 08 111 114 113 -
08/05 kl 09 159 162 160 -
08/05 kl 10 191 194 192 -
08/05 kl 11 198 201 199 -
08/05 kl 12 185 189 187 -
08/05 kl 13 153 156 154 -
08/05 kl 14 106 110 107 -
08/05 kl 15 58 62 60 -
08/05 kl 16 26 31 26 -
08/05 kl 17 9 14 12 -
08/05 kl 18 17 23 19 -
08/05 kl 19 41 47 44 -
08/05 kl 20 88 94 91 -
08/05 kl 21 140 148 143 -
08/05 kl 22 180 188 184 -
08/05 kl 23 198 207 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 204 207 219 206
Laveste vannstand 25 8 9 20 20
Avvik gult nivå -72 -69 -66 -54 -67
Avvik orange nivå -89 -86 -83 -71 -84
Avvik rødt nivå -99 -96 -93 -81 -94
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm