Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
08/05 kl 00 - 174 - 174
08/05 kl 01 - 137 - 137
08/05 kl 02 - 91 - 91
08/05 kl 03 - 48 - 48
08/05 kl 04 - 23 - 23
08/05 kl 05 - 14 - 14
08/05 kl 06 - 32 - 32
08/05 kl 07 - 65 - 65
08/05 kl 08 - 113 - 114
08/05 kl 09 - 160 - 161
08/05 kl 10 - 192 - 193
08/05 kl 11 - 199 - 199
08/05 kl 12 - 187 - 188
08/05 kl 13 - 154 - 155
08/05 kl 14 - 107 - 109
08/05 kl 15 - 60 - 61
08/05 kl 16 - 26 - 28
08/05 kl 17 - 12 - 12
08/05 kl 18 - 19 - 21
08/05 kl 19 - 44 - 44
08/05 kl 20 - 91 - 92
08/05 kl 21 - 143 - 144
08/05 kl 22 - 184 - 185
08/05 kl 23 - 201 - 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 201 204 201 217 200
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 201 204 203 218 197
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm