Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 -9 -4 -7 -
08/05 kl 01 -9 -6 -9 -
08/05 kl 02 -10 -6 -9 -
08/05 kl 03 -10 -7 -9 -
08/05 kl 04 -11 -7 -9 -
08/05 kl 05 -13 -10 -12 -
08/05 kl 06 -11 -8 -9 -
08/05 kl 07 -12 -9 -10 -
08/05 kl 08 -12 -9 -10 -
08/05 kl 09 -11 -8 -10 -
08/05 kl 10 -9 -6 -8 -
08/05 kl 11 -9 -6 -8 -
08/05 kl 12 -9 -5 -7 -
08/05 kl 13 -8 -5 -7 -
08/05 kl 14 -8 -4 -7 -
08/05 kl 15 -8 -4 -6 -
08/05 kl 16 -5 0 -5 -
08/05 kl 17 -8 -3 -5 -
08/05 kl 18 -5 1 -3 -
08/05 kl 19 -6 0 -3 -
08/05 kl 20 -4 2 -1 -
08/05 kl 21 -3 5 0 -
08/05 kl 22 -2 6 2 -
08/05 kl 23 -1 8 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 7 8 16 8
Laveste værets virkning 6 -10 -13 -8 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm