Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 128 -13 115 -
02/06 kl 01 96 -13 83 -
02/06 kl 02 68 -12 56 -
02/06 kl 03 53 -11 42 -
02/06 kl 04 54 -12 42 -
02/06 kl 05 69 -10 59 -
02/06 kl 06 97 -11 86 -
02/06 kl 07 130 -8 122 -
02/06 kl 08 160 -10 150 -
02/06 kl 09 177 -8 169 -
02/06 kl 10 177 -8 169 -
02/06 kl 11 162 -8 154 -
02/06 kl 12 134 -11 123 -
02/06 kl 13 98 -8 90 -
02/06 kl 14 65 -9 56 -
02/06 kl 15 44 -9 35 -
02/06 kl 16 39 -10 29 -
02/06 kl 17 50 -9 41 -
02/06 kl 18 77 -11 66 -
02/06 kl 19 113 -11 102 -
02/06 kl 20 150 -10 140 -
02/06 kl 21 175 -10 165 -
02/06 kl 22 183 -9 174 -
02/06 kl 23 174 -9 165 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 158 159 174 177
Laveste vannstand 55 42 27 29 27
Avvik gult nivå -115 -115 -114 -99 -96
Avvik orange nivå -132 -132 -131 -116 -113
Avvik rødt nivå -142 -142 -141 -126 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm