Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 196 5 201 -
09/05 kl 01 174 6 180 -
09/05 kl 02 133 8 141 -
09/05 kl 03 85 9 94 -
09/05 kl 04 46 11 57 -
09/05 kl 05 26 12 38 -
09/05 kl 06 26 14 40 -
09/05 kl 07 45 15 60 -
09/05 kl 08 84 14 98 -
09/05 kl 09 135 16 151 -
09/05 kl 10 178 15 193 -
09/05 kl 11 202 15 217 -
09/05 kl 12 204 13 217 -
09/05 kl 13 187 11 198 -
09/05 kl 14 152 7 159 -
09/05 kl 15 104 4 108 -
09/05 kl 16 61 2 63 -
09/05 kl 17 34 -2 32 -
09/05 kl 18 26 -4 22 -
09/05 kl 19 36 -4 32 -
09/05 kl 20 66 -6 60 -
09/05 kl 21 112 -5 107 -
09/05 kl 22 159 -7 152 -
09/05 kl 23 188 -6 182 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 204 201 217 200
Laveste vannstand 27 11 12 22 23
Avvik gult nivå -72 -69 -72 -56 -73
Avvik orange nivå -89 -86 -89 -73 -90
Avvik rødt nivå -99 -96 -99 -83 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm