Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 152 -9 143 -
03/06 kl 01 118 -11 107 -
03/06 kl 02 81 -9 72 -
03/06 kl 03 54 -11 43 -
03/06 kl 04 43 -9 34 -
03/06 kl 05 49 -9 40 -
03/06 kl 06 70 -9 61 -
03/06 kl 07 104 -9 95 -
03/06 kl 08 142 -7 135 -
03/06 kl 09 172 -9 163 -
03/06 kl 10 185 -8 177 -
03/06 kl 11 180 -8 172 -
03/06 kl 12 160 -9 151 -
03/06 kl 13 126 -11 115 -
03/06 kl 14 87 -9 78 -
03/06 kl 15 54 -10 44 -
03/06 kl 16 37 -10 27 -
03/06 kl 17 38 -11 27 -
03/06 kl 18 55 -11 44 -
03/06 kl 19 88 -12 76 -
03/06 kl 20 129 -11 118 -
03/06 kl 21 166 -12 154 -
03/06 kl 22 186 -12 174 -
03/06 kl 23 187 -11 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 158 159 174 177
Laveste vannstand 55 42 27 29 27
Avvik gult nivå -115 -115 -114 -99 -96
Avvik orange nivå -132 -132 -131 -116 -113
Avvik rødt nivå -142 -142 -141 -126 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm