Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 198 -8 190 -
10/05 kl 01 189 -7 182 -
10/05 kl 02 162 -8 154 -
10/05 kl 03 118 -5 113 -
10/05 kl 04 73 -7 66 -
10/05 kl 05 40 -5 35 -
10/05 kl 06 27 -4 23 -
10/05 kl 07 31 -2 29 -
10/05 kl 08 54 -4 50 -
10/05 kl 09 95 0 95 -
10/05 kl 10 143 0 143 -
10/05 kl 11 180 0 180 -
10/05 kl 12 198 2 200 -
10/05 kl 13 196 2 198 -
10/05 kl 14 177 1 178 -
10/05 kl 15 140 3 143 -
10/05 kl 16 97 1 98 -
10/05 kl 17 62 2 64 -
10/05 kl 18 42 1 43 -
10/05 kl 19 40 2 42 -
10/05 kl 20 54 1 55 -
10/05 kl 21 87 2 89 -
10/05 kl 22 130 0 130 -
10/05 kl 23 168 1 169 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 201 204 201 217 200
Laveste vannstand 27 11 12 22 23
Avvik gult nivå -72 -69 -72 -56 -73
Avvik orange nivå -89 -86 -89 -73 -90
Avvik rødt nivå -99 -96 -99 -83 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm