Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 96 13 109 111
30/05 kl 14 76 14 90 93
30/05 kl 15 65 15 80 83
30/05 kl 16 65 17 82 85
30/05 kl 17 78 19 97 99
30/05 kl 18 100 21 121 123
30/05 kl 19 126 21 147 150
30/05 kl 20 150 22 172 174
30/05 kl 21 165 24 189 190
30/05 kl 22 168 24 192 194
30/05 kl 23 159 23 182 185

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 192 198 187 196 210
Laveste vannstand 80 72 47 45 46
Avvik gult nivå -96 -90 -101 -92 -78
Avvik orange nivå -118 -112 -123 -114 -100
Avvik rødt nivå -128 -122 -133 -124 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm