Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 141 23 164 167
31/05 kl 01 117 25 142 144
31/05 kl 02 95 25 120 122
31/05 kl 03 80 24 104 106
31/05 kl 04 77 25 102 102
31/05 kl 05 86 25 111 111
31/05 kl 06 105 25 130 130
31/05 kl 07 130 24 154 155
31/05 kl 08 154 24 178 179
31/05 kl 09 171 24 195 195
31/05 kl 10 175 23 198 198
31/05 kl 11 166 23 189 -
31/05 kl 12 144 21 165 -
31/05 kl 13 116 19 135 -
31/05 kl 14 88 19 107 -
31/05 kl 15 66 19 85 -
31/05 kl 16 55 17 72 -
31/05 kl 17 60 16 76 -
31/05 kl 18 78 16 94 -
31/05 kl 19 106 15 121 -
31/05 kl 20 137 14 151 -
31/05 kl 21 162 15 177 -
31/05 kl 22 177 14 191 -
31/05 kl 23 177 13 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 192 198 187 196 210
Laveste vannstand 80 72 47 45 46
Avvik gult nivå -96 -90 -101 -92 -78
Avvik orange nivå -118 -112 -123 -114 -100
Avvik rødt nivå -128 -122 -133 -124 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm