Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 163 13 176 -
01/06 kl 01 138 14 152 -
01/06 kl 02 110 10 120 -
01/06 kl 03 84 9 93 -
01/06 kl 04 69 8 77 -
01/06 kl 05 68 7 75 -
01/06 kl 06 82 6 88 -
01/06 kl 07 107 5 112 -
01/06 kl 08 137 4 141 -
01/06 kl 09 164 3 167 -
01/06 kl 10 180 3 183 -
01/06 kl 11 181 2 183 -
01/06 kl 12 167 2 169 -
01/06 kl 13 140 2 142 -
01/06 kl 14 107 1 108 -
01/06 kl 15 76 0 76 -
01/06 kl 16 54 0 54 -
01/06 kl 17 47 0 47 -
01/06 kl 18 57 0 57 -
01/06 kl 19 82 0 82 -
01/06 kl 20 117 -1 116 -
01/06 kl 21 151 -1 150 -
01/06 kl 22 178 -2 176 -
01/06 kl 23 189 -2 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 192 198 187 196 210
Laveste vannstand 80 72 47 45 46
Avvik gult nivå -96 -90 -101 -92 -78
Avvik orange nivå -118 -112 -123 -114 -100
Avvik rødt nivå -128 -122 -133 -124 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm