Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 183 -1 182 -
02/06 kl 01 162 -1 161 -
02/06 kl 02 131 -1 130 -
02/06 kl 03 98 -1 97 -
02/06 kl 04 71 -1 70 -
02/06 kl 05 57 -1 56 -
02/06 kl 06 61 -1 60 -
02/06 kl 07 81 -1 80 -
02/06 kl 08 113 0 113 -
02/06 kl 09 148 0 148 -
02/06 kl 10 176 1 177 -
02/06 kl 11 190 1 191 -
02/06 kl 12 186 1 187 -
02/06 kl 13 166 2 168 -
02/06 kl 14 132 1 133 -
02/06 kl 15 95 1 96 -
02/06 kl 16 63 2 65 -
02/06 kl 17 43 2 45 -
02/06 kl 18 42 3 45 -
02/06 kl 19 59 3 62 -
02/06 kl 20 92 4 96 -
02/06 kl 21 132 3 135 -
02/06 kl 22 168 3 171 -
02/06 kl 23 192 4 196 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 192 198 187 196 210
Laveste vannstand 80 72 47 45 46
Avvik gult nivå -96 -90 -101 -92 -78
Avvik orange nivå -118 -112 -123 -114 -100
Avvik rødt nivå -128 -122 -133 -124 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm