Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 198 6 204 -
03/06 kl 01 185 7 192 -
03/06 kl 02 156 9 165 -
03/06 kl 03 119 10 129 -
03/06 kl 04 83 10 93 -
03/06 kl 05 56 11 67 -
03/06 kl 06 47 11 58 -
03/06 kl 07 57 12 69 -
03/06 kl 08 85 13 98 -
03/06 kl 09 122 14 136 -
03/06 kl 10 159 13 172 -
03/06 kl 11 187 14 201 -
03/06 kl 12 197 13 210 -
03/06 kl 13 188 13 201 -
03/06 kl 14 160 13 173 -
03/06 kl 15 122 12 134 -
03/06 kl 16 82 11 93 -
03/06 kl 17 51 11 62 -
03/06 kl 18 36 10 46 -
03/06 kl 19 41 9 50 -
03/06 kl 20 66 8 74 -
03/06 kl 21 105 7 112 -
03/06 kl 22 148 7 155 -
03/06 kl 23 184 6 190 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 192 198 187 196 210
Laveste vannstand 80 72 47 45 46
Avvik gult nivå -96 -90 -101 -92 -78
Avvik orange nivå -118 -112 -123 -114 -100
Avvik rødt nivå -128 -122 -133 -124 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm