Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 35 -1 34 -
08/05 kl 01 6 -1 5 -
08/05 kl 02 -28 -2 -30 -
08/05 kl 03 -59 -2 -61 -
08/05 kl 04 -77 -2 -79 -
08/05 kl 05 -77 -2 -79 -
08/05 kl 06 -59 -2 -61 -
08/05 kl 07 -32 -2 -34 -
08/05 kl 08 2 -2 0 -
08/05 kl 09 33 -1 32 -
08/05 kl 10 55 -1 54 -
08/05 kl 11 59 -1 58 -
08/05 kl 12 45 0 45 -
08/05 kl 13 18 -1 17 -
08/05 kl 14 -17 -1 -18 -
08/05 kl 15 -52 -1 -53 -
08/05 kl 16 -77 0 -77 -
08/05 kl 17 -84 0 -84 -
08/05 kl 18 -72 1 -71 -
08/05 kl 19 -48 1 -47 -
08/05 kl 20 -17 2 -15 -
08/05 kl 21 16 2 18 -
08/05 kl 22 43 3 46 -
08/05 kl 23 56 4 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 60 62 60 67 62
Laveste vannstand -66 -84 -84 -72 -71
Avvik gult nivå -52 -50 -52 -45 -50
Avvik orange nivå -65 -63 -65 -58 -63
Avvik rødt nivå -80 -78 -80 -73 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm