Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 46 -9 37 37
30/05 kl 14 47 -10 37 39
30/05 kl 15 57 -10 47 51
30/05 kl 16 72 -9 63 66
30/05 kl 17 90 -9 81 83
30/05 kl 18 105 -10 95 97
30/05 kl 19 115 -9 106 108
30/05 kl 20 116 -10 106 110
30/05 kl 21 109 -11 98 104
30/05 kl 22 96 -11 85 89
30/05 kl 23 79 -12 67 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 124 132 133
Laveste vannstand 37 31 26 24 17
Avvik gult nivå -101 -92 -83 -75 -74
Avvik orange nivå -114 -105 -96 -88 -87
Avvik rødt nivå -129 -120 -111 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm