Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 58 18 76 73
06/05 kl 14 30 18 48 44
06/05 kl 15 13 16 29 27
06/05 kl 16 15 16 31 26
06/05 kl 17 31 16 47 41
06/05 kl 18 57 14 71 67
06/05 kl 19 88 13 101 97
06/05 kl 20 118 12 130 128
06/05 kl 21 139 11 150 147
06/05 kl 22 144 11 155 154
06/05 kl 23 132 10 142 141

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 157 155 162 157
Laveste vannstand 29 11 11 23 24
Avvik gult nivå -52 -50 -52 -45 -50
Avvik orange nivå -65 -63 -65 -58 -63
Avvik rødt nivå -80 -78 -80 -73 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm