Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 65 -10 55 56
31/05 kl 01 56 -10 46 47
31/05 kl 02 55 -10 45 46
31/05 kl 03 62 -11 51 54
31/05 kl 04 75 -12 63 66
31/05 kl 05 92 -9 83 82
31/05 kl 06 108 -10 98 98
31/05 kl 07 119 -9 110 111
31/05 kl 08 122 -8 114 117
31/05 kl 09 116 -8 108 110
31/05 kl 10 102 -9 93 94
31/05 kl 11 83 -9 74 -
31/05 kl 12 63 -8 55 -
31/05 kl 13 47 -9 38 -
31/05 kl 14 40 -9 31 -
31/05 kl 15 44 -10 34 -
31/05 kl 16 57 -10 47 -
31/05 kl 17 76 -10 66 -
31/05 kl 18 96 -8 88 -
31/05 kl 19 113 -7 106 -
31/05 kl 20 123 -8 115 -
31/05 kl 21 123 -9 114 -
31/05 kl 22 112 -10 102 -
31/05 kl 23 94 -12 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 124 132 133
Laveste vannstand 37 31 26 24 17
Avvik gult nivå -101 -92 -83 -75 -74
Avvik orange nivå -114 -105 -96 -88 -87
Avvik rødt nivå -129 -120 -111 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm