Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 107 9 116 117
07/05 kl 01 76 9 85 83
07/05 kl 02 46 8 54 52
07/05 kl 03 25 9 34 32
07/05 kl 04 21 7 28 27
07/05 kl 05 33 7 40 40
07/05 kl 06 57 7 64 64
07/05 kl 07 88 6 94 94
07/05 kl 08 119 5 124 125
07/05 kl 09 143 5 148 149
07/05 kl 10 152 5 157 158
07/05 kl 11 142 5 147 146
07/05 kl 12 117 5 122 122
07/05 kl 13 85 4 89 92
07/05 kl 14 50 4 54 -
07/05 kl 15 22 3 25 -
07/05 kl 16 9 2 11 -
07/05 kl 17 16 2 18 -
07/05 kl 18 37 0 37 -
07/05 kl 19 66 -1 65 -
07/05 kl 20 99 -1 98 -
07/05 kl 21 129 -1 128 -
07/05 kl 22 147 0 147 -
07/05 kl 23 147 -1 146 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 157 155 162 157
Laveste vannstand 29 11 11 23 24
Avvik gult nivå -52 -50 -52 -45 -50
Avvik orange nivå -65 -63 -65 -58 -63
Avvik rødt nivå -80 -78 -80 -73 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm