Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 74 -10 64 -
01/06 kl 01 57 -10 47 -
01/06 kl 02 47 -10 37 -
01/06 kl 03 48 -10 38 -
01/06 kl 04 59 -11 48 -
01/06 kl 05 76 -11 65 -
01/06 kl 06 96 -11 85 -
01/06 kl 07 115 -10 105 -
01/06 kl 08 127 -10 117 -
01/06 kl 09 128 -11 117 -
01/06 kl 10 118 -11 107 -
01/06 kl 11 100 -11 89 -
01/06 kl 12 78 -11 67 -
01/06 kl 13 55 -11 44 -
01/06 kl 14 39 -9 30 -
01/06 kl 15 34 -8 26 -
01/06 kl 16 42 -8 34 -
01/06 kl 17 60 -8 52 -
01/06 kl 18 82 -10 72 -
01/06 kl 19 105 -11 94 -
01/06 kl 20 124 -10 114 -
01/06 kl 21 132 -8 124 -
01/06 kl 22 127 -9 118 -
01/06 kl 23 111 -8 103 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 124 132 133
Laveste vannstand 37 31 26 24 17
Avvik gult nivå -101 -92 -83 -75 -74
Avvik orange nivå -114 -105 -96 -88 -87
Avvik rødt nivå -129 -120 -111 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm