Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/05 kl 00 130 -1 129 -
08/05 kl 01 101 -1 100 -
08/05 kl 02 67 -2 65 -
08/05 kl 03 36 -2 34 -
08/05 kl 04 18 -2 16 -
08/05 kl 05 18 -2 16 -
08/05 kl 06 36 -2 34 -
08/05 kl 07 63 -2 61 -
08/05 kl 08 97 -2 95 -
08/05 kl 09 128 -1 127 -
08/05 kl 10 150 -1 149 -
08/05 kl 11 154 -1 153 -
08/05 kl 12 140 0 140 -
08/05 kl 13 113 -1 112 -
08/05 kl 14 78 -1 77 -
08/05 kl 15 43 -1 42 -
08/05 kl 16 18 0 18 -
08/05 kl 17 11 0 11 -
08/05 kl 18 23 1 24 -
08/05 kl 19 47 1 48 -
08/05 kl 20 78 2 80 -
08/05 kl 21 111 2 113 -
08/05 kl 22 138 3 141 -
08/05 kl 23 151 4 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 157 155 162 157
Laveste vannstand 29 11 11 23 24
Avvik gult nivå -52 -50 -52 -45 -50
Avvik orange nivå -65 -63 -65 -58 -63
Avvik rødt nivå -80 -78 -80 -73 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm