Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 127 130 129 -
08/05 kl 01 99 101 100 -
08/05 kl 02 64 67 65 -
08/05 kl 03 33 35 34 -
08/05 kl 04 14 17 16 -
08/05 kl 05 14 16 16 -
08/05 kl 06 33 35 34 -
08/05 kl 07 60 62 61 -
08/05 kl 08 95 97 95 -
08/05 kl 09 125 128 127 -
08/05 kl 10 148 150 149 -
08/05 kl 11 152 155 153 -
08/05 kl 12 138 141 140 -
08/05 kl 13 111 114 112 -
08/05 kl 14 76 79 77 -
08/05 kl 15 42 45 42 -
08/05 kl 16 17 21 18 -
08/05 kl 17 10 14 11 -
08/05 kl 18 22 26 24 -
08/05 kl 19 46 50 48 -
08/05 kl 20 78 82 80 -
08/05 kl 21 111 116 113 -
08/05 kl 22 139 145 141 -
08/05 kl 23 152 159 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 158 159 163 161
Laveste vannstand 29 10 10 19 22
Avvik gult nivå -52 -49 -48 -44 -46
Avvik orange nivå -65 -62 -61 -57 -59
Avvik rødt nivå -80 -77 -76 -72 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm