Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/05 kl 00 -3 0 -1 -
08/05 kl 01 -2 0 -1 -
08/05 kl 02 -3 0 -2 -
08/05 kl 03 -3 -1 -2 -
08/05 kl 04 -4 -1 -2 -
08/05 kl 05 -4 -2 -2 -
08/05 kl 06 -3 -1 -2 -
08/05 kl 07 -3 -1 -2 -
08/05 kl 08 -2 0 -2 -
08/05 kl 09 -3 0 -1 -
08/05 kl 10 -2 0 -1 -
08/05 kl 11 -2 1 -1 -
08/05 kl 12 -2 1 0 -
08/05 kl 13 -2 1 -1 -
08/05 kl 14 -2 1 -1 -
08/05 kl 15 -1 2 -1 -
08/05 kl 16 -1 3 0 -
08/05 kl 17 -1 3 0 -
08/05 kl 18 -1 3 1 -
08/05 kl 19 -1 3 1 -
08/05 kl 20 0 4 2 -
08/05 kl 21 0 5 2 -
08/05 kl 22 1 7 3 -
08/05 kl 23 1 8 4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 18 10 8 11 11
Laveste værets virkning 10 -3 -4 1 0
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm