Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 89 -7 82 -
02/06 kl 01 66 -6 60 -
02/06 kl 02 47 -6 41 -
02/06 kl 03 39 -6 33 -
02/06 kl 04 44 -6 38 -
02/06 kl 05 59 -5 54 -
02/06 kl 06 80 -4 76 -
02/06 kl 07 103 -3 100 -
02/06 kl 08 123 -2 121 -
02/06 kl 09 135 -3 132 -
02/06 kl 10 133 -4 129 -
02/06 kl 11 119 -5 114 -
02/06 kl 12 96 -5 91 -
02/06 kl 13 70 -4 66 -
02/06 kl 14 46 -5 41 -
02/06 kl 15 31 -6 25 -
02/06 kl 16 31 -7 24 -
02/06 kl 17 44 -9 35 -
02/06 kl 18 66 -9 57 -
02/06 kl 19 92 -9 83 -
02/06 kl 20 116 -10 106 -
02/06 kl 21 134 -10 124 -
02/06 kl 22 139 -10 129 -
02/06 kl 23 129 -11 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 124 132 133
Laveste vannstand 37 31 26 24 17
Avvik gult nivå -101 -92 -83 -75 -74
Avvik orange nivå -114 -105 -96 -88 -87
Avvik rødt nivå -129 -120 -111 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm