Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/05 kl 00 146 5 151 -
09/05 kl 01 124 5 129 -
09/05 kl 02 92 6 98 -
09/05 kl 03 57 6 63 -
09/05 kl 04 29 7 36 -
09/05 kl 05 16 7 23 -
09/05 kl 06 21 8 29 -
09/05 kl 07 42 9 51 -
09/05 kl 08 72 10 82 -
09/05 kl 09 105 10 115 -
09/05 kl 10 134 10 144 -
09/05 kl 11 152 10 162 -
09/05 kl 12 152 10 162 -
09/05 kl 13 135 9 144 -
09/05 kl 14 105 8 113 -
09/05 kl 15 70 8 78 -
09/05 kl 16 39 8 47 -
09/05 kl 17 20 7 27 -
09/05 kl 18 19 7 26 -
09/05 kl 19 35 7 42 -
09/05 kl 20 61 7 68 -
09/05 kl 21 91 7 98 -
09/05 kl 22 121 7 128 -
09/05 kl 23 143 7 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 157 155 162 157
Laveste vannstand 29 11 11 23 24
Avvik gult nivå -52 -50 -52 -45 -50
Avvik orange nivå -65 -63 -65 -58 -63
Avvik rødt nivå -80 -78 -80 -73 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm