Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/05 kl 00 151 6 157 -
10/05 kl 01 141 6 147 -
10/05 kl 02 116 5 121 -
10/05 kl 03 82 5 87 -
10/05 kl 04 50 5 55 -
10/05 kl 05 26 6 32 -
10/05 kl 06 19 5 24 -
10/05 kl 07 29 6 35 -
10/05 kl 08 51 6 57 -
10/05 kl 09 80 5 85 -
10/05 kl 10 111 6 117 -
10/05 kl 11 136 6 142 -
10/05 kl 12 149 6 155 -
10/05 kl 13 145 7 152 -
10/05 kl 14 126 6 132 -
10/05 kl 15 96 6 102 -
10/05 kl 16 63 5 68 -
10/05 kl 17 38 5 43 -
10/05 kl 18 27 5 32 -
10/05 kl 19 31 4 35 -
10/05 kl 20 49 5 54 -
10/05 kl 21 75 5 80 -
10/05 kl 22 102 4 106 -
10/05 kl 23 127 5 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 155 157 155 162 157
Laveste vannstand 29 11 11 23 24
Avvik gult nivå -52 -50 -52 -45 -50
Avvik orange nivå -65 -63 -65 -58 -63
Avvik rødt nivå -80 -78 -80 -73 -78
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm