Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 108 -12 96 -
03/06 kl 01 82 -12 70 -
03/06 kl 02 56 -12 44 -
03/06 kl 03 37 -12 25 -
03/06 kl 04 32 -11 21 -
03/06 kl 05 41 -11 30 -
03/06 kl 06 61 -11 50 -
03/06 kl 07 86 -11 75 -
03/06 kl 08 111 -11 100 -
03/06 kl 09 132 -11 121 -
03/06 kl 10 140 -10 130 -
03/06 kl 11 134 -10 124 -
03/06 kl 12 116 -10 106 -
03/06 kl 13 90 -10 80 -
03/06 kl 14 61 -10 51 -
03/06 kl 15 37 -9 28 -
03/06 kl 16 26 -9 17 -
03/06 kl 17 31 -10 21 -
03/06 kl 18 49 -11 38 -
03/06 kl 19 74 -10 64 -
03/06 kl 20 102 -10 92 -
03/06 kl 21 127 -10 117 -
03/06 kl 22 142 -9 133 -
03/06 kl 23 142 -9 133 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 115 124 132 133
Laveste vannstand 37 31 26 24 17
Avvik gult nivå -101 -92 -83 -75 -74
Avvik orange nivå -114 -105 -96 -88 -87
Avvik rødt nivå -129 -120 -111 -103 -102
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm