Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 113 8 121 129
30/05 kl 14 90 13 103 110
30/05 kl 15 81 16 97 103
30/05 kl 16 88 19 107 112
30/05 kl 17 110 21 131 133
30/05 kl 18 141 21 162 167
30/05 kl 19 175 24 199 204
30/05 kl 20 203 25 228 233
30/05 kl 21 219 24 243 247
30/05 kl 22 217 22 239 242
30/05 kl 23 201 24 225 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 237 240 262 262
Laveste vannstand 97 72 58 49 46
Avvik gult nivå -121 -127 -124 -102 -102
Avvik orange nivå -144 -150 -147 -125 -125
Avvik rødt nivå -155 -161 -158 -136 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm