Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 173 23 196 197
31/05 kl 01 143 22 165 168
31/05 kl 02 117 23 140 142
31/05 kl 03 103 22 125 124
31/05 kl 04 103 18 121 119
31/05 kl 05 120 17 137 132
31/05 kl 06 149 18 167 161
31/05 kl 07 182 15 197 196
31/05 kl 08 211 11 222 225
31/05 kl 09 227 9 236 236
31/05 kl 10 225 7 232 230
31/05 kl 11 206 6 212 -
31/05 kl 12 173 7 180 -
31/05 kl 13 134 6 140 -
31/05 kl 14 99 2 101 -
31/05 kl 15 77 0 77 -
31/05 kl 16 71 1 72 -
31/05 kl 17 83 2 85 -
31/05 kl 18 112 2 114 -
31/05 kl 19 150 1 151 -
31/05 kl 20 190 2 192 -
31/05 kl 21 221 1 222 -
31/05 kl 22 235 2 237 -
31/05 kl 23 228 2 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 237 240 262 262
Laveste vannstand 97 72 58 49 46
Avvik gult nivå -121 -127 -124 -102 -102
Avvik orange nivå -144 -150 -147 -125 -125
Avvik rødt nivå -155 -161 -158 -136 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm