Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 203 1 204 -
01/06 kl 01 168 -1 167 -
01/06 kl 02 131 -4 127 -
01/06 kl 03 103 -4 99 -
01/06 kl 04 89 -3 86 -
01/06 kl 05 94 -2 92 -
01/06 kl 06 117 -2 115 -
01/06 kl 07 153 -4 149 -
01/06 kl 08 193 -5 188 -
01/06 kl 09 225 -5 220 -
01/06 kl 10 239 -2 237 -
01/06 kl 11 232 -2 230 -
01/06 kl 12 204 -2 202 -
01/06 kl 13 163 -4 159 -
01/06 kl 14 119 -5 114 -
01/06 kl 15 83 -4 79 -
01/06 kl 16 62 -2 60 -
01/06 kl 17 62 -4 58 -
01/06 kl 18 82 -5 77 -
01/06 kl 19 119 -6 113 -
01/06 kl 20 166 -7 159 -
01/06 kl 21 212 -8 204 -
01/06 kl 22 242 -7 235 -
01/06 kl 23 250 -10 240 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 237 240 262 262
Laveste vannstand 97 72 58 49 46
Avvik gult nivå -121 -127 -124 -102 -102
Avvik orange nivå -144 -150 -147 -125 -125
Avvik rødt nivå -155 -161 -158 -136 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm