Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 234 -11 223 -
02/06 kl 01 199 -9 190 -
02/06 kl 02 156 -8 148 -
02/06 kl 03 115 -10 105 -
02/06 kl 04 86 -11 75 -
02/06 kl 05 76 -11 65 -
02/06 kl 06 88 -11 77 -
02/06 kl 07 119 -9 110 -
02/06 kl 08 163 -8 155 -
02/06 kl 09 208 -9 199 -
02/06 kl 10 240 -9 231 -
02/06 kl 11 250 -8 242 -
02/06 kl 12 234 -6 228 -
02/06 kl 13 197 -4 193 -
02/06 kl 14 149 -4 145 -
02/06 kl 15 102 -5 97 -
02/06 kl 16 67 -4 63 -
02/06 kl 17 51 -2 49 -
02/06 kl 18 58 0 58 -
02/06 kl 19 87 1 88 -
02/06 kl 20 134 0 134 -
02/06 kl 21 188 -1 187 -
02/06 kl 22 235 -1 234 -
02/06 kl 23 262 0 262 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 237 240 262 262
Laveste vannstand 97 72 58 49 46
Avvik gult nivå -121 -127 -124 -102 -102
Avvik orange nivå -144 -150 -147 -125 -125
Avvik rødt nivå -155 -161 -158 -136 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm