Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 260 2 262 -
03/06 kl 01 233 3 236 -
03/06 kl 02 188 3 191 -
03/06 kl 03 139 2 141 -
03/06 kl 04 96 1 97 -
03/06 kl 05 70 0 70 -
03/06 kl 06 66 2 68 -
03/06 kl 07 86 3 89 -
03/06 kl 08 126 2 128 -
03/06 kl 09 177 2 179 -
03/06 kl 10 224 2 226 -
03/06 kl 11 254 1 255 -
03/06 kl 12 256 2 258 -
03/06 kl 13 231 3 234 -
03/06 kl 14 185 1 186 -
03/06 kl 15 132 1 133 -
03/06 kl 16 84 2 86 -
03/06 kl 17 53 1 54 -
03/06 kl 18 44 2 46 -
03/06 kl 19 59 2 61 -
03/06 kl 20 98 0 98 -
03/06 kl 21 153 -1 152 -
03/06 kl 22 212 0 212 -
03/06 kl 23 257 -1 256 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 243 237 240 262 262
Laveste vannstand 97 72 58 49 46
Avvik gult nivå -121 -127 -124 -102 -102
Avvik orange nivå -144 -150 -147 -125 -125
Avvik rødt nivå -155 -161 -158 -136 -136
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm