Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
06/05 kl 13 58 15 73 75
06/05 kl 14 48 15 63 62
06/05 kl 15 27 15 42 42
06/05 kl 16 17 17 34 28
06/05 kl 17 41 18 59 53
06/05 kl 18 77 16 93 87
06/05 kl 19 92 14 106 104
06/05 kl 20 96 5 101 107
06/05 kl 21 118 12 130 128
06/05 kl 22 141 10 151 153
06/05 kl 23 128 15 143 140

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 151 153 166 158
Laveste vannstand 34 14 15 24 33
Avvik gult nivå -56 -56 -54 -41 -49
Avvik orange nivå -69 -69 -67 -54 -62
Avvik rødt nivå -84 -84 -82 -69 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm