Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available ... This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Eidfjord (tettsted i Eidfjord).


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/05 kl 13 53 -5 48 47
30/05 kl 14 54 -7 47 46
30/05 kl 15 63 -11 52 64
30/05 kl 16 77 0 77 80
30/05 kl 17 90 4 94 88
30/05 kl 18 100 2 102 90
30/05 kl 19 106 -9 97 103
30/05 kl 20 107 -9 98 113
30/05 kl 21 102 -3 99 104
30/05 kl 22 90 0 90 83
30/05 kl 23 77 -3 74 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 121 123 134 137
Laveste vannstand 47 44 43 30 28
Avvik gult nivå -105 -86 -84 -73 -70
Avvik orange nivå -118 -99 -97 -86 -83
Avvik rødt nivå -133 -114 -112 -101 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm