Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 88 8 96 102
07/05 kl 01 63 9 72 75
07/05 kl 02 58 4 62 66
07/05 kl 03 43 6 49 53
07/05 kl 04 23 11 34 33
07/05 kl 05 34 10 44 43
07/05 kl 06 74 5 79 83
07/05 kl 07 100 0 100 108
07/05 kl 08 104 5 109 115
07/05 kl 09 117 5 122 124
07/05 kl 10 144 7 151 150
07/05 kl 11 144 0 144 146
07/05 kl 12 105 4 109 108
07/05 kl 13 67 3 70 79
07/05 kl 14 55 5 60 -
07/05 kl 15 44 5 49 -
07/05 kl 16 20 0 20 -
07/05 kl 17 15 -1 14 -
07/05 kl 18 50 -2 48 -
07/05 kl 19 87 3 90 -
07/05 kl 20 96 -3 93 -
07/05 kl 21 101 -3 98 -
07/05 kl 22 130 -5 125 -
07/05 kl 23 150 0 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 151 151 153 166 158
Laveste vannstand 34 14 15 24 33
Avvik gult nivå -56 -56 -54 -41 -49
Avvik orange nivå -69 -69 -67 -54 -62
Avvik rødt nivå -84 -84 -82 -69 -77
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm