Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available ... This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Eidfjord (tettsted i Eidfjord).


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/05 kl 00 67 -12 55 61
31/05 kl 01 61 -9 52 57
31/05 kl 02 61 -2 59 55
31/05 kl 03 67 2 69 62
31/05 kl 04 79 -4 75 78
31/05 kl 05 92 -16 76 87
31/05 kl 06 102 -12 90 96
31/05 kl 07 109 4 113 107
31/05 kl 08 112 9 121 118
31/05 kl 09 109 1 110 114
31/05 kl 10 96 -14 82 92
31/05 kl 11 80 -10 70 -
31/05 kl 12 65 -3 62 -
31/05 kl 13 53 10 63 -
31/05 kl 14 47 2 49 -
31/05 kl 15 50 -6 44 -
31/05 kl 16 64 -18 46 -
31/05 kl 17 81 -4 77 -
31/05 kl 18 94 8 102 -
31/05 kl 19 104 10 114 -
31/05 kl 20 113 -3 110 -
31/05 kl 21 116 -13 103 -
31/05 kl 22 106 -9 97 -
31/05 kl 23 87 -3 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 121 123 134 137
Laveste vannstand 47 44 43 30 28
Avvik gult nivå -105 -86 -84 -73 -70
Avvik orange nivå -118 -99 -97 -86 -83
Avvik rødt nivå -133 -114 -112 -101 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm