Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available ... This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Eidfjord (tettsted i Eidfjord).


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
01/06 kl 00 72 5 77 -
01/06 kl 01 62 -7 55 -
01/06 kl 02 55 -7 48 -
01/06 kl 03 55 -12 43 -
01/06 kl 04 65 3 68 -
01/06 kl 05 82 -1 81 -
01/06 kl 06 96 -4 92 -
01/06 kl 07 105 -11 94 -
01/06 kl 08 114 -6 108 -
01/06 kl 09 120 1 121 -
01/06 kl 10 113 -1 112 -
01/06 kl 11 93 -2 91 -
01/06 kl 12 73 -14 59 -
01/06 kl 13 59 -3 56 -
01/06 kl 14 48 0 48 -
01/06 kl 15 41 11 52 -
01/06 kl 16 48 -3 45 -
01/06 kl 17 68 -4 64 -
01/06 kl 18 87 -9 78 -
01/06 kl 19 99 -2 97 -
01/06 kl 20 110 3 113 -
01/06 kl 21 123 -1 122 -
01/06 kl 22 123 0 123 -
01/06 kl 23 105 -11 94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 121 123 134 137
Laveste vannstand 47 44 43 30 28
Avvik gult nivå -105 -86 -84 -73 -70
Avvik orange nivå -118 -99 -97 -86 -83
Avvik rødt nivå -133 -114 -112 -101 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm