Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available ... This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Eidfjord (tettsted i Eidfjord).


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
02/06 kl 00 80 1 81 -
02/06 kl 01 66 0 66 -
02/06 kl 02 57 11 68 -
02/06 kl 03 48 -3 45 -
02/06 kl 04 49 -1 48 -
02/06 kl 05 66 -6 60 -
02/06 kl 06 88 5 93 -
02/06 kl 07 101 10 111 -
02/06 kl 08 109 7 116 -
02/06 kl 09 121 2 123 -
02/06 kl 10 128 -5 123 -
02/06 kl 11 114 4 118 -
02/06 kl 12 86 1 87 -
02/06 kl 13 66 9 75 -
02/06 kl 14 54 -1 53 -
02/06 kl 15 42 3 45 -
02/06 kl 16 35 -5 30 -
02/06 kl 17 48 2 50 -
02/06 kl 18 76 -4 72 -
02/06 kl 19 95 -3 92 -
02/06 kl 20 104 -4 100 -
02/06 kl 21 117 -2 115 -
02/06 kl 22 133 1 134 -
02/06 kl 23 127 -5 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 121 123 134 137
Laveste vannstand 47 44 43 30 28
Avvik gult nivå -105 -86 -84 -73 -70
Avvik orange nivå -118 -99 -97 -86 -83
Avvik rødt nivå -133 -114 -112 -101 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm