Driftsmelding:
This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available ... This is a new tide gauge. Water level forecast, return levels and safety classes will be available in few weeks. Until then, use information from a nearby location, for example Eidfjord (tettsted i Eidfjord).


Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
03/06 kl 00 98 -1 97 -
03/06 kl 01 72 -10 62 -
03/06 kl 02 61 -4 57 -
03/06 kl 03 52 -7 45 -
03/06 kl 04 40 3 43 -
03/06 kl 05 45 -3 42 -
03/06 kl 06 71 -4 67 -
03/06 kl 07 95 -8 87 -
03/06 kl 08 104 -3 101 -
03/06 kl 09 113 -1 112 -
03/06 kl 10 129 -4 125 -
03/06 kl 11 133 -2 131 -
03/06 kl 12 109 -6 103 -
03/06 kl 13 77 -1 76 -
03/06 kl 14 60 -3 57 -
03/06 kl 15 51 3 54 -
03/06 kl 16 36 -5 31 -
03/06 kl 17 31 -3 28 -
03/06 kl 18 54 -5 49 -
03/06 kl 19 86 -1 85 -
03/06 kl 20 101 -3 98 -
03/06 kl 21 108 -3 105 -
03/06 kl 22 125 -2 123 -
03/06 kl 23 140 -3 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 121 123 134 137
Laveste vannstand 47 44 43 30 28
Avvik gult nivå -105 -86 -84 -73 -70
Avvik orange nivå -118 -99 -97 -86 -83
Avvik rødt nivå -133 -114 -112 -101 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm