Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 01 0 -9 -9 0
09/10 kl 02 0 -11 -11 0
09/10 kl 03 0 -14 -14 0
09/10 kl 04 0 -16 -16 0
09/10 kl 05 0 -17 -17 0
09/10 kl 06 0 -15 -15 0
09/10 kl 07 0 -15 -15 0
09/10 kl 08 0 -14 -14 0
09/10 kl 09 0 -14 -14 0
09/10 kl 10 0 -15 -15 0
09/10 kl 11 0 -15 -15 0
09/10 kl 12 0 -12 -12 0
09/10 kl 13 0 -9 -9 0
09/10 kl 14 0 -10 -10 0
09/10 kl 15 0 -8 -8 0
09/10 kl 16 0 -8 -8 0
09/10 kl 17 0 -6 -6 0
09/10 kl 18 0 -6 -6 0
09/10 kl 19 0 -5 -5 0
09/10 kl 20 0 -5 -5 0
09/10 kl 21 0 -5 -5 0
09/10 kl 22 0 -4 -4 0
09/10 kl 23 0 -3 -3 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -3 18 53 55 38
Laveste vannstand -17 -6 20 16 12
Avvik gult nivå -111 -90 -55 -53 -70
Avvik orange nivå -123 -102 -67 -65 -82
Avvik rødt nivå -142 -121 -86 -84 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm