Tid (NNT) Observert 09.10 06 09.10 00 08.10 18
09/10 kl 00 0 - -11 -12
09/10 kl 01 0 -9 -11 -13
09/10 kl 02 0 -11 -13 -15
09/10 kl 03 0 -14 -16 -18
09/10 kl 04 0 -16 -18 -19
09/10 kl 05 0 -17 -18 -20
09/10 kl 06 0 -15 -17 -19
09/10 kl 07 0 -15 -16 -19
09/10 kl 08 0 -14 -15 -19
09/10 kl 09 0 -14 -15 -19
09/10 kl 10 0 -15 -16 -20
09/10 kl 11 0 -15 -17 -21
09/10 kl 12 0 -12 -15 -17
09/10 kl 13 0 -9 -13 -15
09/10 kl 14 0 -10 -11 -14
09/10 kl 15 0 -8 -10 -13
09/10 kl 16 0 -8 -10 -13
09/10 kl 17 0 -6 -9 -13
09/10 kl 18 0 -6 -9 -12
09/10 kl 19 0 -5 -8 -11
09/10 kl 20 0 -5 -7 -9
09/10 kl 21 0 -5 -7 -10
09/10 kl 22 0 -4 -7 -9
09/10 kl 23 0 -3 -6 -8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 09.10 06 -3 18 53 55 38
Max fra modell: 09.10 00 -6 16 54 56 25
Max fra modell: 08.10 18 -8 15 49 51 18
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm