Tid (NNT) Observert 07.05 06 07.05 00 06.05 18
06/05 kl 12 0 - - -
06/05 kl 13 0 7 - 7
06/05 kl 14 0 6 - 7
06/05 kl 15 0 5 - 6
06/05 kl 16 0 4 - 4
06/05 kl 17 0 3 - 4
06/05 kl 18 0 3 - 3
06/05 kl 19 0 3 - 3
06/05 kl 20 0 3 - 3
06/05 kl 21 0 1 - 2
06/05 kl 22 0 1 - 1
06/05 kl 23 0 1 - 1

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 07.05 06 7 2 -7 -3 -4
Max fra modell: 07.05 00 - - - - -
Max fra modell: 06.05 18 7 2 -6 -2 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm