Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 01 -9 -9 -9 0
09/10 kl 02 -12 -11 -11 0
09/10 kl 03 -15 -14 -14 0
09/10 kl 04 -16 -15 -16 0
09/10 kl 05 -16 -14 -17 0
09/10 kl 06 -16 -13 -15 0
09/10 kl 07 -15 -12 -15 0
09/10 kl 08 -14 -12 -14 0
09/10 kl 09 -14 -12 -14 0
09/10 kl 10 -15 -13 -15 0
09/10 kl 11 -15 -13 -15 0
09/10 kl 12 -12 -10 -12 0
09/10 kl 13 -11 -9 -9 0
09/10 kl 14 -10 -8 -10 0
09/10 kl 15 -10 -7 -8 0
09/10 kl 16 -9 -6 -8 0
09/10 kl 17 -8 -6 -6 0
09/10 kl 18 -8 -5 -6 0
09/10 kl 19 -8 -5 -5 0
09/10 kl 20 -7 -4 -5 0
09/10 kl 21 -7 -3 -5 0
09/10 kl 22 -7 -3 -4 0
09/10 kl 23 -6 -2 -3 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -2 22 71 74 57
Laveste værets virkning -16 -7 15 8 6
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm