Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/05 kl 00 0 1 1 0
07/05 kl 01 0 2 2 0
07/05 kl 02 0 0 0 0
07/05 kl 03 0 0 0 0
07/05 kl 04 0 -1 -1 0
07/05 kl 05 0 -1 -1 0
07/05 kl 06 0 -1 -1 0
07/05 kl 07 0 -1 -1 0
07/05 kl 08 0 -2 -2 0
07/05 kl 09 0 -4 -4 0
07/05 kl 10 0 -4 -4 0
07/05 kl 11 0 -4 -4 0
07/05 kl 12 0 -5 -5 0
07/05 kl 13 0 -5 -5 0
07/05 kl 14 0 -6 -6 0
07/05 kl 15 0 -7 -7 0
07/05 kl 16 0 -8 -8 0
07/05 kl 17 0 -9 -9 0
07/05 kl 18 0 -9 -9 0
07/05 kl 19 0 -10 -10 0
07/05 kl 20 0 -10 -10 0
07/05 kl 21 0 -10 -10 0
07/05 kl 22 0 -11 -11 0
07/05 kl 23 0 -10 -10 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 7 2 -7 -3 -4
Laveste vannstand 1 -11 -11 -6 -6
Avvik gult nivå -101 -106 -115 -111 -112
Avvik orange nivå -113 -118 -127 -123 -124
Avvik rødt nivå -132 -137 -146 -142 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm