Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 0 20 20 0
11/10 kl 01 0 22 22 0
11/10 kl 02 0 23 23 0
11/10 kl 03 0 24 24 0
11/10 kl 04 0 23 23 0
11/10 kl 05 0 25 25 0
11/10 kl 06 0 25 25 0
11/10 kl 07 0 27 27 0
11/10 kl 08 0 31 31 0
11/10 kl 09 0 31 31 0
11/10 kl 10 0 32 32 0
11/10 kl 11 0 33 33 0
11/10 kl 12 0 37 37 0
11/10 kl 13 0 39 39 0
11/10 kl 14 0 40 40 0
11/10 kl 15 0 41 41 0
11/10 kl 16 0 41 41 0
11/10 kl 17 0 42 42 0
11/10 kl 18 0 43 43 0
11/10 kl 19 0 47 47 0
11/10 kl 20 0 50 50 0
11/10 kl 21 0 50 50 0
11/10 kl 22 0 51 51 0
11/10 kl 23 0 53 53 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -3 18 53 55 38
Laveste vannstand -17 -6 20 16 12
Avvik gult nivå -111 -90 -55 -53 -70
Avvik orange nivå -123 -102 -67 -65 -82
Avvik rødt nivå -142 -121 -86 -84 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +18 cm